Αποκαλύπτεται η αρχαία Αλίκυρνα

Επίσημες ανακοινώσεις από το Υπουργείο Πολιτισμού

περίβολου, τα οποία περικλείουν την ακρόπολη, καθώς επίσης και οικοδομικά κατάλοιπα της Αλίκυρνας.

Η Ιόνια Οδός, σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου, διέρχεται από τον πυρήνα της αρχαίας Αλίκυρνας σε μήκος 400 περίπου μέτρων, ενώ η ανασκαφή εκτείνεται στην έκταση των 20 αυτών στρεμμάτων. Στην παρούσα φάση η ανασκαφή βαίνει στο τέλος της, αφού είχε ξεκινήσει το 2011 και μέχρι τώρα αποκαλύφθηκε το εμπορικό κυρίως κομμάτι της αρχαίας Αλίκυρνας. Αποκαλύφθηκαν επίσης τέσσερις δρόμοι πλάτους 4,5 μέτρων, οι οποίοι διασχίζουν την αρχαία πόλη ανά 32 μέτρα με κατεύθυνση Β/Ν, κάτι που υποδηλώνει ότι η αρχαία πόλη φαινόταν εξ αρχής οργανωμένη.

Ακόμη, ήρθε στο φως μια μεγαλύτερη σε πλάτος οδός (5,20 μέτρων), η οποία φαίνεται πως ήταν η κεντρική οδός της πόλης, η οποία την διέσχιζε με κατεύθυνση Α/Δ. Συνολικά ήρθαν στο φως 10 συγκροτήματα, τα οποία παραπέμπουν σε αποθήκες, εργαστήρια, καταστήματα κ.λ.π. Το ένα όριο της αρχαίας πόλης φαίνεται πως είναι δυτικά και είναι η σημερινή κοίτη του υδρορέματος του Αγ. Συμεών, στην βάση του οποίου υπήρχαν ενδείξεις αποθέτη, πιθανόν ιερού, η θέση του όμως δεν έχει εντοπιστεί. Στη νοτιότερη κορυφή του λόφου «Χίλια Σπίτια», όπου βρίσκεται η ελληνιστική ακρόπολη, έχει εντοπιστεί εγκατάσταση πρωτογεωμετρικών χρόνων.

 

Κων/νος Χονδρός