Απένταξη δύο έργων του Δήμου Ξηρομέρου – Αφορά τους ΤΟΕΒ Χρυσοβίτσας και Φυτειών

Την απένταξη δύο έργων του Δήμου Ξηρομέρου από τα μέτρα 321, 322 και 323 του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007 – 2013» είχαμε από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
Είναι τα:
1.) Το με αριθμ. πρωτ. 5655/26-4-2012 απόφαση ένταξης έργο με τίτλο «Βελτίωση – εκσυγχρονισμός του αρδευτικού δικτύου του ΤΟΕΒ Χρυσοβίτσας Δήμου Ξηρομέρου Αιτωλοακαρνανίας».
2.) Το με αριθμ. πρωτ. 5652/26-4-2012 απόφαση ένταξης έργο με τίτλο «Βελτίωση – εκσυγχρονισμός του αρδευτικού δικτύου του ΤΟΕΒ Φυτειών Δήμου Ξηρομέρου Αιτωλοακαρνανίας».
Αιτία της απένταξης, το γεγονός ότι οι πράξεις δεν ολοκληρώθηκαν εντός της προθεσμίας επιλεξιμότητας δαπανών του ΠΑΑ 2007 – 2013 και ειδικότερα μέχρι 31.12.2015 και επιπλέον δεν πληρούσαν την προϋπόθεση μεταφοράς των στο ΠΑΑ 2014 – 2020, ήτοι την υποβολή ενός (1) τουλάχιστον αιτήματος πληρωμής από το δικαιούχο στο πλαίσιο του ΠΑΑ 2007-2013.
Δείτε εδώ το επίσημο έγγραφο
mytikaspress.gr