Απάντηση της Αντιπεριφέρειας Αιτωλοακαρνανίας για το αρδευτικό δίκτυο

Σε απάντηση του σχετικού δημοσιεύματος για τις ευθύνες της Αντιπεριφέρειας για το αρδευτικό δίκτυο της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας  σας γνωστοποιούμε τα εξής:

Σχετικά με πρόσκληση που αφορά το Μέτρο 4.3.1 «Υποδομές εγγείων βελτιώσεων»  για την οποία αναφέρει ο Υπουργός στο σχετικό δημοσίευμα ότι δεν προτάθηκε προς ένταξη και χρηματοδότηση καμία πρόταση από την περιοχή μας σας ενημερώνουμε ότι για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων) προϋπολογισμού μεγαλύτερου ποσού  από 2.200.000€  προκειμένου να ενταχθούν και χρηματοδοτηθούν δυνητικοί δικαιούχοι ήταν:   

  • Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων
  • Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας πρότεινε στο Υπουργείο Υποδομών &  Μεταφορών, που είχε δικαίωμα υποβολής πρότασης, την ένταξη της πρότασης που αφορά το έργο «Εγγειοβελτιωτικών έργων παραλίμνιων περιοχών Αμβρακίας – Αμφιλοχίας, Ν. Αιτωλοακαρνανίας» προϋπολογισμού 17.000.000 ευρώ.

Επιπρόσθετα, η πρόσκληση της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και συγκεκριμένα της  Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων), μέχρι του ποσού των 2.200.000€ που αφορά τον εκσυγχρονισμό των αρδευτικών δικτύων  παραμένει ανοικτή.

Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας έχει εκπονήσει από τριετίας  τις απαραίτητες μελέτες, και βρίσκεται στη διαδικασία υποβολής των παρακάτω προτάσεων :

  1. «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ, ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ Α3 & Α4, ΤΗΣ ΖΩΝΗΣ (8) ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ EΡΓΟΥ Τ.Ο.Ε.Β. ΚΑΤΟΧΗΣ», με προϋπολογισμό έργου που ανέρχεται στα 1.600.000,00 ευρώ.
  2. «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ, ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ Λ1 & Λ4 ΚΤΗΜΑΤΟΣ ΛΕΣΙΝΙΟΥ ΤΟΥ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ Τ.Ο.Ε.Β ΛΕΣΙΝΙΟΥ», με προϋπολογισμό έργου που ανέρχεται σε 2.200.000,00 ευρώ.
  3. «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ, ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ A2/ΖΩΝΗΣ (9Α) & Α2/ΖΩΝΗΣ (9Β+9Γ) ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ Τ.Ο.Ε.Β ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ», με προϋπολογισμό έργου που ανέρχεται σε 2.200.000,00 ευρώ.

Οι ευθύνες της Αντιπεριφέρειας Αιτωλοακαρνανίας