Ανάμεσα στους 34 δήμους για τις 7.180 θέσεις εργασίας και ο Δήμος Ναυπακτίας

Σήμερα 28 Φεβρουαρίου αναρτήθηκαν στη διαδικτυακή πύλη του ΟΑΕΔ οι οριστικοί πίνακες του Προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα σε 34 δήμους (επιβλέποντες φορείς) για 7.180 θέσεις πλήρους απασχόλησης (Β’κύκλος).

Ειδικότερα, αναρτήθηκαν ο οριστικός πίνακας κατάταξης ανέργων, ο οριστικός πίνακας επιλαχόντων και ο οριστικός πίνακας αποκλειομένων που αφορούν εγγεγραμμένους στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ ηλικίας 18 ετών και άνω. Οι ωφελούμενοι θα τοποθετηθούν για 8 μήνες στους επιβλέποντες φορείς όπως έχουν καθοριστεί σύμφωνα με τη Δημόσια Πρόσκληση.

Ανάμεσά τους και ωφελούμενοι που τοποθετούνται στους Δήμους Πατρέων, Πύργου, Ναυπακτίας, Ήλιδας και άλλων.

Οι άνεργοι που έχουν επιλεγεί καλούνται εντός πέντε εργάσιμων ημερών από την ενημέρωση τους να προσέλθουν στην αρμόδια υπηρεσία ΚΠΑ2 για να πραγματοποιήσουν με τον Εργασιακό Σύμβουλο την πρώτη συμβουλευτική δράση και να παραλάβουν συστατικό σημείωμα για την υπόδειξη τους στους Δήμους. Όσοι επιθυμούν περισσότερες πληροφορίες μπορούν να επισκεφτούν το site του ΟΑΕΔ.

Τα αποτελέσματα αφορούν

28-02-2018 Οριστικός Πίνακας Επιτυχόντων

28-02-2018 Οριστικός Πίνακας Επιλαχόντων

28-02-2018 Οριστικός Πίνακας Αποκλειομένων 

oaed.gr

Nέες θέσεις εργασίας από την Fraport Greece