Ανακοινώθηκαν οι Συνδεδεμένες Ενισχύσεις για ψυχανθή, όσπρια, σπαράγγια και καρπούς με κέλυφος

Ανακοινώθηκαν οι Συνδεδεμένες Ενισχύσεις για ψυχανθή, όσπρια, σπαράγγια και καρπούς με κέλυφος. Με διαδοχικές αποφάσεις που δημοσιεύτηκαν σήμερα στο Διαύγεια καθορίζεται το ύψος των Συνδεδεμένων ενισχύσεων του άρθρου 52 του Κανονισμού (Ε.Ε.) 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σε σειρά καλλιεργειών.

⇒ Το ύψος της συνδεδεμένης στήριξης στην καλλιέργεια των πρωτεϊνούχων σανοδοτικών ψυχανθών, για το έτος ενίσχυσης 2017, καθορίζεται στα 154,07 Ευρώ/Εκτάριο.

⇒ Το ύψος της συνδεδεμένης στήριξης στην καλλιέργεια πρωτεϊνούχων κτηνοτροφικών ψυχανθών, για το έτος ενίσχυσης 2017, καθορίζεται στα 87,22 Ευρώ/Εκτάριο.

⇒ Το ύψος της συνδεδεμένης στήριξης στην καλλιέργεια οσπρίων που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση, για το έτος ενίσχυσης 2017, καθορίζεται στα 163,66 Ευρώ/Εκτάριο.

⇒ Το ύψος της συνδεδεμένης στήριξης στην καλλιέργεια σπαραγγιών, για το έτος ενίσχυσης 2017, καθορίζεται στα 602,00 Ευρώ/Εκτάριο.

⇒ Το ύψος της συνδεδεμένης στήριξης στον τομέα των καρπών με κέλυφος, για το έτος ενίσχυσης 2017, καθορίζεται στα 125,74 Ευρώ/Εκτάριο.

Ο Νίκος Πορτοκάλογλου και η χορωδία «Αλθαία» του Μουσικού Σχολείου Αγρινίου