Ανακοίνωση του συλλόγου ιδιοκτητών φροντιστηρίων ξένων γλωσσών

Τα 5 τελευταία χρόνια ο κλάδος μας είναι υπό διωγμό. Παράλογες θεσμικές ρυθμίσεις, ασάφειες

που οδηγούν σε αυθαιρεσίες, ανοχές και παραλείψεις που βοηθούν ασύδοτες πρακτικές στις παροχές

εκπαιδευτικών υπηρεσιών και την πιστοποίηση. Αυτά σε βάρος των ευσυνείδητων επαγγελματιών, των

μαθητών μας και των γονιών τους καθώς και του δημοσίου συμφέροντος και προς όφελος ιδιοτελών

επαγγελματιών και εμπόρων της παιδείας. Αποτέλεσμα; Υποβάθμιση υπηρεσιών, αναξιόπιστα

αποτελέσματα, διαφυγή εσόδων προς την μαύρη οικονομία, εθνική ζημία. Όλα αυτά έχουν καταγγελθεί

από την Ομοσπονδία μας και τους Συλλόγους μας με επιχειρήματα και αποδείξεις. Τα αρχεία μας είναι

γεμάτα με σχετικά έγγραφα. Εσείς προσθέσατε και το ΦΠΑ που κατά κύριο λόγο θίγει τους φτωχούς

γονείς που μοχθούν καθημερινά να προσφέρουν μόρφωση στα παιδιά τους.

Προσδοκούμε, αναμένουμε και απαιτούμε την άμεση υλοποίηση της δέσμευσής σας για

κατάργηση του ΦΠΑ.

Σαν υπεύθυνοι πολίτες απαιτούμε από την υπεύθυνη ηγεσία την έναρξη ειλικρινούς, εκτενούς και

υπεύθυνου, διαλόγου μεταξύ μας για την άμεση θεραπεία των παθογενειών αυτών.

Επιμένουμε στον δίκαιο αγώνα μας που είναι κοινός με τους μαθητές μας, τους γονείς τους και

τους καθηγητές μας για να κερδίσουμε αυτά που μας ανήκουν, να κερδίσουμε την ζωή μας.