Ανακοίνωση του Συλλόγου Ιδιοκτητών Κέντρων Ξένων Γλωσσών Αιτωλοακαρνανίας

Το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, Τμήμα Γ’ στη Συνεδρίαση της 7/12/2015 στο ερώτημα, αν είναι σύννομη η φοίτηση νηπίων και προνηπίων σε κέντρα ξένων γλωσσών απάντησε:

  1. Κατ’ ακολουθία των προεκτεθέντων επί του τεθέντος ερωτήματος το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους (Τμήμα Γ’) γνωμοδοτεί ομοφώνως ως εξής:

Δεν είναι σύννομη η φοίτηση νηπίων και προνηπίων σε κέντρα ξένων γλωσσών.

Σημείωση Συλλόγου: Όταν μιλάει το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, εμείς είμαστε περιττοί.

Γονείς, εσείς αποφασίζετε για τα παιδιά σας.

Ξεκίνησαν οι εγγραφές στο Κοινωνικό Φροντιστήριο Ναυπάκτου