Άμεση ανάγκη για αίμα στο Νοσοκομείο Μεσολογγίου

Από τη Διοίκηση της Νοσηλευτικής Μονάδας Μεσολογγίου ανακοινώνεται ότι: παρίσταται ΑΜΕΣΗ ανάγκη αιμοληψίας για τις απαιτήσεις του Νοσοκομείου μας.

Κάνουμε έκκληση στους Προέδρους των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων Αιτωλικού Νεοχωρίου, Κατοχής, Γαλατά, Αστακού, Γουριάς και Ευηνοχωρίου όπου δραστηριοποιούνται Σύλλογοι Εθελοντών Αιμοδοτών, να βοηθήσουν σ΄αυτή την κατεύθυνση, καθώς και σε όλους τους Εθελοντές Αιμοδότες.

Οι ημέρες και ώρες αιμοληψιών είναι:

Δευτέρα μέχρι Πέμπτη   09:00 – 13:30

Και Τετάρτη Απόγευμα  17:30 – 20:00

Κάλεσμα του ΕΠΑΜ για κινητοποίηση στο Ειρηνοδικείο Αγρινίου