ΑΜΕΣΑ ΜΕΤΡΑ για την «ανθρωπιστική κρίση» | Δωρεάν 1.200 κιλοβατώρες το τετράμηνο σε 150.000 οικογένειες

Επανασύνδεση ρεύματος σε οικογένειες του Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου

Ως γνωστόν πρόσφατα ψηφίστηκε από την βουλή ο νόμος για την ανθρωπιστική κρίση που με τόση αγωνία περίμεναν αρκετοί πολίτες αυτής της χώρας, έτσι ώστε να πάρουν μια μικρή ανάσα σε όλη αυτή την εκτεταμένη περίοδο εξαθλίωσης που βιώνουν.

Την τελευταία ημέρα της προηγούμενης εβδομάδας η αναπληρώτρια Υπουργός Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Θεανώ Φωτίου, στη συνάντηση που είχε με το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας εξειδίκευσε τα μέτρα που θα δρομολογηθούν για την αναστροφή της, με την ταυτόχρονη ενεργοποίηση του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ), τις αναπτυξιακές συμπράξεις, τη διαμόρφωση του πλαισίου προμηθειών και την καταγραφή τυπικών και άτυπων Δομών.

Σύμφωνα λοιπόν με όσα δήλωσε η αναπληρώτρια υπουργός πρόκειται να επανασυνδεθεί το ρεύμα σε όσες οικογένειες είναι ενταγμένες στο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο, ενώ για 150.000 οικογένειες θα δοθούν δωρεάν 1.200 κιλοβατώρες το τετράμηνο.

Επίσης, θα θεσπιστεί η Κάρτα Επιδότησης Σίτισης, ώστε να διαφυλάσσεται η αξιοπρέπεια των συνανθρώπων που αντιμετωπίζουν πρόβλημα επιβίωσης. Το συγκεκριμένο μέτρο θα ωφελήσει 153.000 οικογένειες, οι οποίες θα λάβουν μέσω της κάρτας 100 ευρώ το μήνα για 9 μήνες.

Παράλληλα, προβλέπεται η καταβολή επιδόματος ενοικίου, ύψους από 70 έως 220 ευρώ το μήνα, ανάλογα με τα μέλη της οικογένειας, για 30.000 οικογένειες. Το συγκεκριμένο μέτρο είναι προϋπολογισμού 40 εκ. € και διάρκειας εννέα μηνών. Οι χρηματοδοτικές πηγές αυτών των Δράσεων αντιμετώπισης της φτώχειας, του κοινωνικού αποκλεισμού και της προώθησης της κοινωνικής ενσωμάτωσης των ευπαθών ομάδων του πληθυσμού, είναι οι ακόλουθες: οι δράσεις του Θεματικού Στόχου 9, του νέου ΕΣΠΑ 2014-2020, το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ) και οι δράσεις του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης που αφορούν στην ενίσχυση της κοινωνικής γεωργίας, την υγειονομική περίθαλψη, την κοινωνική ένταξη και την κοινωνικά υποστηριζόμενη γεωργία (CSA), με στόχο την αντιμετώπιση της μη-ορατής φτώχειας στην ύπαιθρο.

Χρηματοδοτικές πηγές επίσης αποτελούν  οι δράσεις του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης που αφορούν στην Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (ΤΑΠΤοΚ ή CLLD), που στοχεύουν μεταξύ άλλων, στη ενίσχυση του τοπικού κοινωνικού ιστού και στην προαγωγή της κοινωνικής συνοχής, το Πρόγραμμα «Εγγυημένο Κοινωνικό Εισόδημα» και λοιπές δράσεις στήριξης των ευπαθών ομάδων από το ΥπΕΚΑΠ ή/και εποπτευόμενων Φορέων αυτού.

Ταυτόχρονα μέσω του – υπό αναδιάρθρωση – Ελληνικού Συστήματος Κοινωνικής Προστασίας (ΕΣΚΠ) προωθείται ένα σύνθετο πλέγμα παρεμβάσεων που στοχεύει στην: πρόληψη του κινδύνου αποκλεισμού (υποχρεωτική προσχολική εκπαίδευση, πρόληψη της σχολικής βίας, καταπολέμηση της σχολικής διαρροής, προληπτικοί εμβολιασμοί, μείωση ή απαλλαγή από την πληρωμή ειδικών τελών ή φόρων, ενσωμάτωση μεταναστών, καταπολέμηση των διακρίσεων), κάλυψη αναγκών διαβίωσης μέσω παροχών σε είδος και κάλυψη στεγαστικών αναγκών, κάλυψη αναγκών ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, ενίσχυση του εισοδήματος φτωχών και αναπήρων ατόμων που δεν είναι ικανά και διαθέσιμα προς εργασία και ανέργων μέσω παροχών μη ανταποδοτικής φύσης, προώθηση της απασχόλησης ευπαθών ομάδων και προνοιακών ληπτών, αντιμετώπιση κοινωνικών αναγκών μέσω της πρόσβασης σε ποιοτικές υπηρεσίες φροντίδας, προστασία δικαιωμάτων μέσω δωρεάν νομικής συνδρομής και προστασία των υπερχρεωμένων νοικοκυριών.

 

Το «Ελάχιστο Κοινωνικό (Εγγυημένο) Εισόδημα (ΕΚΕ)» συμπληρώνει τα παραπάνω μέτρα,  αποτελώντας στήριξη του εισοδήματος που δεν συνδέεται με καταβολή εισφορών από τους «ωφελουμένους», διαμορφώνει δε ένα δίχτυ ασφαλείας σε όσους δεν μπορούν να επωφεληθούν από τις παροχές κοινωνικής ασφάλισης.

Ως βασικό εργαλείο αντιμετώπισης ένδειας, το ΕΚΕ συνδέεται άρρηκτα με το δικαίωμα αξιοπρεπούς διαβίωσης των ατόμων που δεν έχουν κανένα άλλο μέσο εισοδηματικής στήριξης και των προσώπων που συντηρούν.

 

Το δεύτερο σκέλος της συζήτησης αφορούσε στην ενεργοποίηση του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ), τις αναπτυξιακές συμπράξεις, τη  διαμόρφωση του πλαισίου προμηθειών και την καταγραφή τυπικών και άτυπων δομών.

Σε ότι αφορά την ενεργοποίηση του ΤΕΒΑ για τις συμπράξεις, τονίστηκε η ανάγκη να οριστικοποιηθούν οι συμπράξεις αλλά και ο τρόπος καταγραφής των ωφελούμενων μέσω μίας πλατφόρμας καταγραφής.

Σε ότι αφορά τη διαδικασία της προμήθειας των τροφίμων, να εξειδικευθεί ο τρόπος αλλά και η διαδικασία διανομής τους. Για τα παραπάνω συμφωνήθηκε να δημιουργηθεί ένα αξιόπιστο σύστημα με σωστή διαχείριση.