Ανοίγουν για τα οχήματα οι παραλιακές οδοί Ψανής και Γριμπόβου

Σε εκτέλεση των σχετικών αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου, όπως έχουν εγκριθεί από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτ Ελλάδας & Ιονίου, σας ενημερώνουμε ότι από 5/9/2015, αίρεται το μέτρο της πεζοδρόμησης στις παραλιακές οδούς: Καθόδου Δωριέων στη περιοχή του Γριμπόβου και Ναυμαχίας Ναυπάκτου στην Ψανή. Οι οδοί θα χρησιμοποιούνται εκ νέου για την κυκλοφορία των οχημάτων.

Σημειώνεται ότι η απόφαση Δ.Σ 243/16 που αφορούσε την παράταση του μέτρου πεζοδρόμησης της καθόδου Δωριέων στην περιοχή του Γριμπόβου, δεν έχει τελική έγκριση και γι αυτόν τον λόγο θα τεθεί σε ισχύ στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα (μετά τη λήψη της τελικής έγκρισης).