Πληροφόρηση και Συμβουλευτική για εργαζόμενους από το ΙΝΕ της ΓΣΕΕ στη Ναύπακτο

Το Δίκτυο Πληροφόρησης και Συμβουλευτικής είναι μια πρωτοβουλία με στόχο την ενημέρωση, την πληροφόρηση και τη συμβουλευτική του εργατικού δυναμικού, με έμφαση και προτεραιότητα στους τομείς της κοινωνικής ασφάλισης, των εργασιακών σχέσεων και της απασχόλησης.

Κύριος σκοπός του Δικτύου είναι: Να αποτελέσει έναν βασικό πόλο αξιόπιστης, έγκυρης και έγκαιρης πληροφόρησης και συμβουλευτικής του εργατικού δυναμικού της χώρας και να συμβάλει στη δημιουργία και την ανάπτυξη ενός αποτελεσματικού, αντίστοιχου Εθνικού Δικτύου (Συστήματος) Πληροφόρησης και Συμβουλευτικής. Οι υπηρεσίες μας:

Πληροφόρηση και Συμβουλευτική για:

• Θέματα κοινωνικής ασφάλισης
• Θέματα εργασιακών σχέσεων
• Απασχόληση και αγορά εργασίας

Πιο συγκεκριμένα παρέχονται πληροφορίες για:

– Τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης
– Τα δικαιώματα των εργαζομένων
– Τις συνθήκες εργασίας
– Την υγιεινή και ασφάλεια στην εργασία
– Τα προγράμματα κατάρτισης εργαζομένων
– Τις υπάρχουσες συνδικαλιστικές δομές.

Όλες οι υπηρεσίες παρέχονται δωρεάν και χρηματοδοτούνται από το Επιχειρησιακό πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού ΕΣΠΑ 2007-2013».

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε :

ΙΝΕ/ΓΣΕΕ Ναυπάκτου , Αποκαύκου 16 , Τ.Κ. 30300 , Εργατικό κέντρο Ναυπάκτου
ΤΗΛ. : 2634029614 , e-mail : nafpaktosinediktio@inegsee.gr

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ 1 001