Πρόσκληση για συνεδρίαση της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης & Προβολής του Δήμου Ναυπακτίας

Ο πρόεδρος της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής του Δήμου Ναυπακτίας που συγκροτήθηκε με την αρ. 455/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, καλεί τα μέλη της, την Τετάρτη 3 Ιουνίου 2015 και ώρα 20:00 στο Κεντρικό Δημοτικό Κατάστημα.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1) Προτάσεις για συνεργασίες με στόχο την τουριστική ανάδειξη και προβολή του Δήμου Ναυπακτίας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΑΠΤΗΣ