Αλλαγές στους Αντιδημάρχους στο Δήμο Μεσολογγίου

Μετά την ολοκλήρωση της χθεσινής συνεδρίασης του δημοτικού συμβουλίου, ο δήμαρχος Ιερής Πόλης Μεσολογγίου Νίκος Καραπάνος ανακοίνωσε στο Σώμα τους νέους Αντιδημάρχους που αναλαμβάνουν τους τομείς ευθύνης του Δήμου, και οι οποίοι είναι:

 

Καρβέλης Σπυρίδων: Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών (αναπληρωτής Δημάρχου)

 

Καραπαπάς Γεώργιος: Καθαριότητας, Ποιότητας Ζωής και Αισθητικής Αναβάθμισης

 

Διαμαντόπουλος Σπυρίδων: Τεχνικών Υπηρεσιών, Μελετών, Πολεοδομικού Σχεδιασμού και αξιοποίησης ευρωπαϊκών προγραμμάτων

 

Ψυλογιάννης Σπυρίδων: Χωρικής Ενότητας Αιτωλικού και

 

Ρόμπολας Κων/νος: Χωρικής Ενότητας Οινιάδων.

 

Επανασχεδιασμός της διοικητικής δομής των νομικών προσώπων και Επιτροπών του Δήμου Ιερής Πόλης Μεσολογγίου

 

Ένας από τους κυρίαρχους στόχους του Δημάρχου Ιερής Πόλης Μεσολογγίου Νίκου Καραπάνου και της παρούσας δημοτικής αρχής ήταν και παραμένει η αξιοποίηση του πολύτιμου ανθρώπινου δυναμικού με σκοπό την αποτελεσματικότερη λειτουργία των θεσμικών οργάνων του Δήμου.  Κλείνοντας στο χρονικό πλαίσιο των δύο ετών, ο επανασχεδιασμός της διοικητικής δομής των νομικών προσώπων, Επιτροπών και Αντιδημάρχων, αποτελεί κορυφαία διαδικασία διασφάλισης της διευρυμένης λειτουργίας της τοπικής αυτοδιοίκησης, προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα ενασχόλησης τόσο στους αιρετούς εκπροσώπους, όσο και σε δημότες – όπου αυτό προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία. Παράλληλα, αποτελεί το μέσοεπιβράβευσης και αναβάθμισης  εκείνων που κατά το ίδιο χρονικό διάστημα,με σκληρή και μεθοδική δουλειά δημιούργησαν τιςνέες, στέρεες και ρεαλιστικές βάσεις ανάπτυξης στο Δήμο.

Η ενεργοποίηση δυνάμεων που προέρχονται από την ίδια την τοπική κοινωνία, δίνειεπιπλέον την δυνατότητα ευελιξίας και πολύπλευρης ανάπτυξης σε θεσμοθετημένα όργανα της τοπικής αυτοδιοίκησης.Αντιπροσωπευτικό παράδειγμα αυτού, είναι η ενεργοποίηση ενός σημαντικού συλλογικού φορέα, όπως είναι η Αναπτυξιακή Εταιρεία του Δήμου (ΑΝ.ΜΕ), η οποία είχε αδρανοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Ο Δήμαρχος Ιερής Πόλης Μεσολογγίου, ευχαριστεί θερμά τους συμπολίτες μας που προσέφεραν πολύτιμο προσωπικό χρόνο και έργο συμμετέχοντας στα Διοικητικά Συμβούλια και τις θεσμοθετημένες επιτροπές του Δήμου, επισημαίνοντας ταυτόχρονα ότι η πρόοδος ενός τόπου, εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την παρουσία και ενεργό συμμετοχή των πολιτών του.

 

Εκλογή νέων μελών και ορισμός Προέδρων της Οικονομικής Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

 

Μετά τις παραιτήσεις μελών της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ιερής Πόλης Μεσολογγίου, το Δημοτικό Συμβούλιο κατά τη διάρκεια ειδικής τακτικής συνεδρίασης,  εξέλεξε χθες προς αντικατάσταση τα νέα μέλη.

Στην Οικονομική Επιτροπή, στη θέση των παραιτηθέντων μελών εξελέγησαν οι δημοτικοί σύμβουλοι: Διαμαντόπουλος Σπυρίδων, Καραπαπάς Γεώργιος, Μπαλαμπάνης Δημήτριος, Σκαρμούτσος Αναστάσιος και Σταθόπουλος Λάμπρος. Αναπληρωματικά μέλη: Γιαννόπουλος Κων/νος, Τσέλιου – Παναγοδήμου Ευαγγελία, Παπαδόπουλος Γεώργιος και Κοντογιάννης Γεώργιος.

Στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής εξελέγησαν οι δημοτικοί σύμβουλοι: Γιαννόπουλος Κων/νος, Διαμαντόπουλος Σπυρίδων, Κοντογιάννης Γεώργιος, Ρόμπολας Κων/νος και Ψυλογιάννης Σπυρίδων. Αναπληρωματικά μέλη: Σκαρμούτσος Αναστάσιος, Σταθόπουλος Λάμπρος και Τσέλιου – Παναγοδήμου Ευαγγελία.

Με απόφαση του Δημάρχου Ιερής Πόλης Μεσολογγίου Νίκου Καραπάνου, Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής ορίζεται ο Αντιδήμαρχος Σπ. Καρβέλης, ενώ Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ορίζεται ο Αντιδήμαρχος Γεώργιος Καραπαπάς.

Τα υπόλοιπα μέλη των Επιτροπών παραμένουν ως έχουν.