Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μεσολογγίου

Συνεδριάζει τη Δευτέρα 25-7-2016 και ώρα 12.30 στην αίθουσα της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλ/νίας το Δημοτικό Συμβούλιο για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

«1. Υποβολή Πρότασης (Αίτησης Χρηματοδότησης) του Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου για τη Σύσταση, Οργάνωση και Λειτουργία «Κέντρου Κοινότητας» στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 4 του ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας 2014-2020 και της Πρόσκλησης με κωδικό 9.ii.1.1.b/29-6-2016 (Α/Α ΟΠΣ: 1527) (εισηγητής κ. Καραπάνος Νικόλαος – Δήμαρχος).

Υποστήριξη του Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου στην αξιολόγηση και επικαιροποίηση της Διαχ/κής επάρκειας με βάση το νέο ‘‘Σύστημα Διαχ/σης και ελέγχου’’ και την πιστοποίηση του Δήμου ως δικαιούχου των δράσεων ΕΣΠΑ κατά τη προγραμματική περίοδο 2014-2020 (εισηγητής κ. Καραπάνος Νικόλαος – Δήμαρχος).

Έγκριση συμμετοχής στην υπό σύσταση Αστική μη Κερδοσκοπική εταιρεία ‘‘Αγροδιατροφική Σύμπραξης Π.Δ.Ε.’’ (εισηγητής κ. Καραπάνος Νικόλαος – Δήμαρχος).

Πρόσληψη εποχικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου δύο (2) μηνών στις ανταποδοτικές υπηρεσίες του Δήμου (εισηγητής κ. Καρβέλης Σπυρ. – Αντιδήμαρχος).

Έγκριση μεταβολών και διαγραφών σε χρηματικούς καταλόγους (εισηγητής κ. Καρβέλης Σπυρ. – Αντιδήμαρχος).

Η συνεδρίαση κρίνεται ως κατεπείγουσα λόγω των ημερολογιακών προθεσμιών υποβολής προτάσεων και συμμετοχής επί του 1ου και 3ου θέματος της Η.Δ.