Ακτές του Δήμου Ιερής Πόλης Μεσολογγίου κατάλληλες για κολύμβηση

Με απόφαση της Δ/νσης Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλ/νίας, για το Δήμο Ι.Π. Μεσολογγίου (Δ.Κ. Νεοχωρίου, Αιτωλικού, Αγίου Ηλία, Σταμνάς και Μεσολογγίου) ορίζονται ως κατάλληλες για κολύμβηση οι ακτές:

  1. Διόνι
  2. Λούρος
  3. Ρεμπάκια Αιτωλικού
  4. Αστροβίτσα Αιτωλικού
  5. Κανάλι (περιφερειακός δρόμος Αιτωλικού)
  6. Ακτή Άγιου Ηλία
  7. Ακτή Σταμνάς
  8. Αγία Τριάδα Μεσολογγίου
  9. Τουρλίδα Μεσολογγίου

Η καταλληλότητα των ακτών καθορίζεται από άποψη υγιεινής των νερών αλλά και κατάστασης της ακτής.