Εγγραφές στο ΚΔΑΠ Mεσολογγίου για την σχολική χρονιά 2015-2016

Ενημερώνουμε τις Μητέρες του Δήμου Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου, που επιθυμούν να κάνουν εγγραφή των παιδιών τους 5-12 ετών, για τη Νέα Σχολική Περίοδο, Σεπτέμβριος 2015 – Αύγουστος 2016 , στη Δομή « Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών» (ΚΔΑΠ) (που υλοποιούμε στο πρώην 4ο δημοτικό Σχολείο Μεσολογγίου) και δικαιούνται να κάνουν αίτηση για ένταξη στο πρόγραμμα « Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» ότι:

Από Τετάρτη 5-08-2015 έως και Τρίτη 18-08-2015 μπορούν να υποβάλλουν «Αίτηση Συμμετοχής- Δήλωση» και οι αιτήσεις θα κατατίθενται ταχυδρομικά μόνο στην Ε.Ε.Τ.Α.Α (γραφεία Αθηνών), Μυλλέρου 73-77, Τ.Κ. 10436, Αθήνα.

Για τα ανωτέρω μπορείτε να επικοινωνείτε με το ΚΔΑΠ (πρώην 4ο δημοτικό Σχολείο) στο τηλ. 2631301278 (από 08.00 έως 14.00) καθώς και για τη διάθεση εντύπων των Αιτήσεων και των απαιτούμενων δικαιολογητικών συμμετοχής.

Επίσης, για πρώτη φορά στον Δήμο Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου, θα λειτουργήσουν και δύο νέα ΚΔΑΠ στο Αιτωλικό και στο Νεοχώρι.

Παρακαλούνται οι γονείς των παιδιών που ενδιαφέρονται και δικαιούνται να κάνουν αίτηση για ένταξη στο πρόγραμμα «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» για την περιοχή Αιτωλικού και Οινιάδων, να επικοινωνούν με την Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση στο τηλέφωνο 263105568-69 (ώρες γραφείου).

Τα δικαιολογητικά για ένταξη στο πρόγραμμα «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής», καθώς και ολόκληρη την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, θα την βρείτε στο παρακάτω Link: http://www.eetaa.gr/

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Κ.Ε.Κ.Α.Π.Μ.

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ