Μεσολόγγι: Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου την Δευτέρα 22 Ιουνίου

Συνεδριάζει την Δευτέρα 22-6-2015 και ώρα 7.00 μ.μ. στην αίθουσα της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλ/νίας, το Δημοτικό Συμβούλιο Ι.Π. Μεσολογγίου,
για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

1. Υποβολή υποψηφιότητας για τη διεκδίκηση της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης 2021 (εισηγητήςκ.ΚαραπάνοςΝικ. – Δήμαρχος).

2. Έγκριση κανονισμού λειτουργίας του νομικού προσώπου “Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ιεράς ΠόληςΜεσολογγίου” – απόφαση 3/2015 του Δ/κού Συμβουλίου (εισηγητής κ.ΚότσαλοςΑγαθ. – Πρόεδρος Δημ. Συμβ.).

3. Έγκριση παραχώρηση χρήσης Μουσείων (εισηγητής κ.ΚαρβέληςΣπυρ. – Αντιδήμαρχος).

4. Εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής σχετικά με ορισμό θέσεων για τοποθέτηση βάσεων ποδηλάτων(εισηγητής κ.ΜπουσμπουρέληςΔημ. – Αντιδήμαρχος).

5. Εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής σχετικά με αίτημα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για προσωρινήπαραχώρηση οικοπέδου πού βρίσκεται απέναντι από τις εγκαταστάσεις της, επί της οδού Σ.Τρικούπη&Κ.Κατσήγια την στάθμευση των Πυροσβεστικών οχημάτων (εισηγητής κ.ΜπουσμπουρέληςΔημ. – Αντιδήμαρχος).

6. Εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής σχετικά με τροποποίηση κανονισμού κοινοχρήστων χώρων(εισηγητής κ.ΜπουσμπουρέληςΔημ. – Αντιδήμαρχος).

7. Πρόσληψη προσωπικού για αντιμετώπιση εκτάκτων και πρόσκαιρων αναγκών με σύμβαση εργασίαςορισμένου χρόνου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4325/2015 (εισηγητής κ.ΚαρβέληςΣπυρ. – Αντιδήμαρχος).

8. Συμψηφισμοί από σχέδιο πόλης (εισηγητής κ.ΚαρβέληςΣπυρ. – Αντιδήμαρχος).

9. Διαγραφές και διορθώσεις οφειλών σε καταλόγους σχεδίου πόλης (εισηγητής κ.ΚαρβέληςΣπυρ. –Αντιδήμαρχος).

10. Ορισμός επιτροπής παραλαβής για το έργο ‘‘ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΩΝ & ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΛΜΥΡΑΚΙ-Β΄ΦΑΣΗ’’ (εισηγητής κ.Γιαννόπουλος Κων. – Αντιδήμαρχος).

11. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου ‘‘Ανακαίνιση Κέντρου Τουριστικής ξενάγησης (πρώηνΑναψυκτήριο έμπροσθεν Κήπου Ηρώων)’’ (εισηγητής κ.Γιαννόπουλος Κων. – Αντιδήμαρχος).

12. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου ‘‘Κατασκευή αντιπλημμυρικώναυλάκων σε περιοχή Αλμυράκι του Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου’’ (εισηγητής κ.Γιαννόπουλος Κων. – Αντιδήμαρχος).

13. Εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής σχετικά με έγκριση θερινών δρομολογίων του ΚΤΕΛ ΑστικώνΓραμμών (εισηγητής κ.ΜπουσμπουρέληςΔημ. – Αντιδήμαρχος).

14. Εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής σχετικά με τοποθέτηση ενημερωτικών πινακίδων (εισηγητήςκ.ΜπουσμπουρέληςΔημ. – Αντιδήμαρχος).

15. Εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής σχετικά με κυκλοφοριακές ρυθμίσεις (εισηγητήςκ.ΜπουσμπουρέληςΔημ. – Αντιδήμαρχος).

16. Έγκριση ή μη χορήγησης άδειας παραγωγών πωλητών λαϊκής αγοράς (εισηγητής κ.ΜπουσμπουρέληςΔημ.– Αντιδήμαρχος).

17. Έγκριση πρωτοκόλλου διαπίστωσης βλαβών από ανωτέρα βία του έργου ‘‘Βελτίωση της ύδρευσης τωνοικισμών Αμπέλια, Κοσίνα και Κούρβουλα Τ. Κ. Κοκκινόβρυσης και Τσιρνόκος Τ. Κ. Αργυρού Πηγαδιού’’ ΔήμουΘέρμου (εισηγητής κ.Γιαννόπουλος Κων. – Αντιδήμαρχος).

18. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου ‘‘Διάνοιξη κοινοτικού δρόμου στονΆγ. Γεώργιο’’ (εισηγητής κ.Γιαννόπουλος Κων. – Αντιδήμαρχος).

19. Έγκριση 2ου ΑΠΕ και 1ου & 2ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου ‘‘Αναβάθμιση αντλιοστασίων Αιτωλικού’’ (εισηγητήςκ.Γιαννόπουλος Κων. – Αντιδήμαρχος).

20. Έγκριση απόφασης του Δ/κού Συμβουλίου της Κοινωφελούς επιχείρησης ‘‘Δημοτική Κοινωφελής ΕπιχείρησηΚοινωνικής Αλληλεγγύης και Πολιτισμού Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου’’ σχετικά με τροποποίηση τουκανονισμού λειτουργίας του ΚΔΑΠ (εισηγητής κ.ΣταμούληςΠαναγ. – Δημ. Σύμβουλος).

21. Αναμορφώσεις προϋπ/σμού και τεχνικού προγράμματος έτους 2015 (εισηγητής κ.ΚαρβέληςΣπυρ. –Αντιδήμαρχος).