Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην εθνική οδό Αγρινίου – Θέρμου

Η Αστυνομική Διεύθυνση Ακαρνανίας εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία κάνει γνωστές τις προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Εθνική Οδό Αγρινίου – Θέρμου, του Δήμου Αγρινίου από 27/7/2015 έως 30/10/2015, λόγω διέλευσης αγωγών οπτικών ινών.

Αναλυτικά :

ΑΡΘΡΟ (1)

Tην επιβολή περιορισμών ως προς την στάση, στάθμευση και όρια ταχύτητας των οχημάτων, σύμφωνα με την εργοταξιακή σήμανση των εκτελούμενων οδικών έργων, από την 27/7/2015 έως την 30/10/2015, καθημερινά από την 07.00΄ έως την 18.00΄ ώρα, στα κάτωθι τμήματα της Εθνικής Οδού Αγρινίου – Θέρμου:

(α) από τα όρια της πόλης του Αγρινίου (Γ.Π.Σ.) έως είσοδο οικισμού Νέας Αβόρανης, σε μήκος 1.300μ.

(β) από έξοδο οικισμού Νέας Αβόρανης έως είσοδο επόμενου τμήματος οικισμού Νέας Αβόρανης, σε μήκος 450μ.

(γ) από έξοδο δεύτερου οικισμού Νέας Αβόρανης έως είσοδο οικισμού Καινουρίου, σε μήκος 670μ.

(δ) από διασταύρωση με δημοτική οδό προς Τραγάνα έως είσοδο οικισμού Πλατανιάς, σε μήκος 310μ.

(ε) από έξοδο οικισμού Πλατανιάς έως είσοδο οικισμού Παντάνασσας, σε μήκος 1070μ.

(στ) από έξοδο οικισμού Παντάνασσας έως είσοδο οικισμού Βαρειάς, σε μήκος 1030μ.

(ζ) από έξοδο οικισμού Βαρειάς έως είσοδο οικισμού Περέβου, σε μήκος 650μ.

(η) από έξοδο οικισμού Περέβου έως είσοδο οικισμού μυρτιάς, σε μήκος 2.360μ.

(θ) από έξοδο οικισμού Μυρτιάς έως είσοδο οικισμού Πουρνάρα, σε μήκος 950μ.

(ι) από έξοδο οικισμού Πουρνάρα έως είσοδο οικισμού Αγ. Σοφίας, σε μήκος 580μ.

(ια) από έξοδο οικισμού Αγ. Σοφίας έως είσοδο οικισμού Θέρμου, σε μήκος 1.230μ.

ΑΡΘΡΟ (2)

Η κυκλοφορία των οχημάτων στα ανωτέρω σημεία θα διεξάγεται, με τη χρήση σήμανσης σύμφωνα με το άρθρο 9 του Κ.Ο.Κ. σε συνδυασμό με την υπ’ αριθ. ΔΙΠΑΔ/οικ/502 από 9/7/2003 Απόφαση Υφ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. «Πρότυπης Τεχνικής προδιαγραφής σήμανσης εκτελούμενων έργων σε οδούς εντός κατοικημένων περιοχών» και θα εφαρμοσθεί σήμανση σύμφωνα με το Σχέδιο 2.2.2. (Στένωση λωρίδας σε οδό με μικρή κυκλοφορία), με κατάλληλες πινακίδες – εμπόδια και με σημαιοφόρο προειδοποίησης εκτέλεσης έργου για την ημέρα, καθώς και με φώτα ή αντανακλαστικά στοιχεία για την νύχτα, με μέριμνα της εταιρείας RURAL CONNECT ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ Α.Ε. ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ.

ΑΡΘΡΟ (3)

Η ισχύς της παρούσας απόφασης έχει ισχύ από την δημοσίευσή της , σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 2696/1999 Κ.Ο.Κ., την ανάρτησή της στο διαδίκτυο, σύμφωνα με το άρθρο 4 Ν. 3862/2010 και την τοποθέτηση της προβλεπόμενης οδικής σήμανσης, μέχρι την ολοκλήρωση των εργασιών.

AΡΘΡΟ (4)

Οι παραβάτες της Απόφασης αυτής, διώκονται και τιμωρούνται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2696/99 (Α-57) «Περί κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας». Λήψη επιβαλλομένων μέτρων υλοποίησης παρόντος άρθρου ανατίθεται στο Τμήμα Τροχαίας Αγρινίου.

.