Δημοτικό συμβούλιο Αγρινίου με μοναδικό θέμα τα Πανεπιστημιακά τμήματα

Σας καλούμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 3463/2006 και του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, στην 5η TAKTIKH συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα πραγματοποιηθεί στις 27 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 19:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου επί της οδού Αναστασιάδη 1 στο Αγρίνιο, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στo παρακάτω μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης:

Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετική με προβλήματα των Τμημάτων του Πανεπιστημίου Πατρών τα οποία εδρεύουν στο Αγρίνιο.
(Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Παπαναστασίου).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΟΚΟΣ