Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας: Εκδήλωση για τις δυνατότητες εξωστρέφειας των ελληνικών επιχειρήσεων στην Κίνα

Το Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας ενημερώνει τις επιχειρήσεις μέλη του ότι στις 14 Σεπτεμβρίου 2016 στο ξενοδοχείο Athens Hilton θα πραγματοποιηθεί ενημερωτική εκδήλωση για τις δυνατότητες εξωστρέφειας των ελληνικών επιχειρήσεων όπου θα παραστεί ο επικεφαλής της κινέζικης εταιρείας Alibaba κος Τσακ Μα.

«Καλούμε, όσους από τα μέλη μας ενδιαφέρονται για εξαγωγές μέσω ηλεκτρονικού εμπορίου, να παραστούν στην εκδήλωση ή στις b2b συναντήσεις αφού συμπληρώσουν εγκαίρως, λόγω του μεγάλου ενδιαφέροντος,  τη συνημμένη αίτηση», αναφέρει σε ανακοίνωσή του το Επιμελητήριο.

 

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑ ALIBABA

να επιστραφεί συμπληρωμένη με φαξ στο 2103380211 ή με e-mail: eventseea@atp.gr μέχρι την  29/8/2016

Επωνυμία Επιχείρησης ______________________________________________ ΑΦΜ __________

Έδρα: οδός __________________ αρ___ ΤΚ______ Δήμος____________ Περιφέρεια___________

Τηλέφωνο ___________________Φαξ____________________E-mail_____________________

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ_________________________ Ηλεκτρονικό κατάστημα (eshop)_________________

Μέλος Συνεργατικού Δικτύου  ΝΑΙ_____  ΟΧΙ_____

Τίτλος Επιχείρησης _________________________ ή Συνεργατικό Δίκτυο_________________

Πρόσωπα που θα συμμετάσχουν στη ημερίδα:

Όνομα Επώνυμο Θέση  στην εταιρεία e-mail

 

Μέλος στο Επιμελητήριο _________________________

Κάνετε εξαγωγές; ΝΑΙ_____  ΟΧΙ_____. Στην Κίνα; ΝΑΙ_____  ΟΧΙ_____

 

Στοιχεία Επιχειρηματικότητας

Τομέας Δραστηριότητας Προσφερόμενα Προϊόντα Μέσος Ετήσιος Κύκλος Εργασιών
1 Αγροδιατροφικά
2 Ξενοδοχειακές Υπηρεσίες
3 Χημικά Προϊόντα
4 Καλλυντικά
5 Άλλα
6 Υπηρεσίες Ηλεκρ/νικού Εμπορίου

 

Πώς πληροφορηθήκατε για την εκδήλωση;

TV – Τύπος
Ηλεκτρονικά Μέσα
Επιμελητήριο
Άλλος Φορέας

Επιθυμείτε εξατομικευμένη συνάντηση (one to one) με την Alibaba group:   ΝΑΙ___ΟΧΙ___  **

Ημερομηνία                                                                                                                      Υπογραφή

____________________                                                                                               ____________________

 

** λόγω περιορισμένου χρόνου θα πραγματοποιηθεί μικρός αριθμός εξατομικευμένων συναντήσεων της Alibaba με επιχειρήσεις. Συνεπώς θα ενημερωθείτε εγκαίρως εφόσον το αίτημά σας για συνάντηση γίνει δεκτό.