Θετικός απολογισμός με «τρύπα» είκοσι εκατομμυρίων ευρώ

Για πρώτη φορά έγινε δημοτικό συμβούλιο στον δήμο Αγρινίου με προβλέψεις της νομικής υπηρεσίας για το πόσα χρήματα θα κληθεί ο δήμος να πληρώσει από αγωγές που του έχουν υποβληθεί κατά το παρελθόν

Προχθές το απόγευμα, πραγματοποιήθηκε διπλή συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Αγρινίου . Η πρώτη ειδική συνεδρίαση σχετίζονταν με την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων απολογισμού εσόδων, εξόδων και δαπανών, καθώς επίσης και με την έγκριση του ισολογισμού και των αποτελεσμάτων του οικονομικού έτους 2014 στον δήμο Αγρινίου, θέματα τα οποία εισηγήθηκε ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών κ. Χρήστος Γκούντας. Τα δύο αυτά θέματα παρουσιάστηκαν ως ξεχωριστά στο δημοτικό συμβούλιο, παρά το γεγονός ότι ήταν συγκοινωνούντα. Επί της ουσίας, ήταν μια πραγματική αποτύπωση όπως επίσης και η πραγματική θέση, οικονομική κατάσταση του δήμου για το 2014. Επίσης, συζητήθηκε και το τι «κληρονόμησε» η παρούσα δημοτική αρχή από την προηγούμενη, όπως και πολλά άλλα οικονομικά δεδομένα.

Υπό την παρουσία ορκωτού λογιστή έγινε συζήτηση στο δημοτικό συμβούλιο, από την οποία προέκυψε πως ο απολογισμός για το 2014 είναι θετικός, ενώ υπάρχει και ένα χρηματικό υπόλοιπο της τάξης των πέντε εκατομμυρίων τετρακοσίων εβδομήντα χιλιάδων ευρώ, έναντι των τριών εκατομμυρίων πεντακοσίων πενήντα χιλιάδων ευρώ του 2013. Στη διαφοροποίηση αυτή συνέβαλε η εξασφάλιση πίστωσης από την υπάρχουσα δημοτική αρχή στο τέλος του 2014 του ποσού του ενός εκατομμυρίου πεντακοσίων πενήντα δύο χιλιάδων για πληρωμές ληξιπρόθεσμων οφειλών, ενώ σημειώθηκε και μείωση των εξόδων κατά εξακόσιες εξήντα χιλιάδες ευρώ και αύξηση κατά δύο εκατομμύρια ευρώ στις καταθέσεις όψεως του δήμου.

Η υπάρχουσα δημοτική αρχή παρουσίασε επίσης πραγματική εικόνα για το τι «κληρονόμησε» . Σύμφωνα με την νομική υπηρεσία, υπάρχει πρόβλεψη ότι ο δήμος θα αναγκαστεί να πληρώσει για δικαστικές αποφάσεις πέντε εκατομμυρίων διακοσίων χιλιάδων ευρώ, στο σύνολο των είκοσι οκτώ εκατομμυρίων ευρώ που είναι όλες οι αγωγές, χωρίς φυσικά να αποκλείεται το ενδεχόμενο το ποσό να αυξηθεί κατακόρυφα. Τα ανείσπρακτα χρήματα από παρελθόντα έτη ανέρχονται στα έξι εκατομμύρια διακόσιες εβδομήντα χιλιάδες ευρώ και σε συνάρτηση με τα δώδεκα εκατομμύρια που είναι τα δάνεια ο δήμος Αγρινίου έχει «τρύπα» είκοσι εκατομμυρίων ευρώ.

Για να μειώσει τις χρηματοδοτικές του ανάγκες ο δήμος Αγρινίου σχεδιάζει την αναχρηματοδότηση των δανείων, των δώδεκα εκατομμυρίων ευρώ, με νέο δάνειο, ώστε να εξοικονομήσει για κάθε έτος εξακόσιες χιλιάδες ευρώ από τα τοκοχρεολύσια. Με τα δεδομένα αυτά είναι εμφανές πως οι επόμενες χρήσεις θα επιβαρυνθούν κατά έντεκα εκατομμύρια ευρώ, με αποτέλεσμα ο δήμος Αγρινίου στο μέλλον να έχει δυσκολία στο να εξοφλεί τις υποχρεώσεις του.

Σχετικά με τον ισολογισμό, υπήρξε αναφορά μέσα από την οποία προκύπτει πως υπάρχει ένα καθαρό υπόλοιπο, πλεόνασμα στην χρήση του 2014 της τάξεως του ενός εκατομμυρίου σαράντα έξι χιλιάδων ευρώ, έναντι του πλεονάσματος της χρήσης του 2013 που ήταν τρία εξακόσια τριάντα επτά χιλιάδες ευρώ. Να σημειώσουμε πως η χρήση του 2012 ήταν ζημιογόνα κατά τρία εκατομμύρια εξακόσιες χιλιάδες ευρώ.

Στη συνέχεια της προχθεσινής συνεδρίασης του δημοτικού συμβουλίου ξεκίνησε η δωδέκατη τακτική συνεδρίαση, η οποία είχε συνολικά είκοσι τρία θέματα, τυπικά, πλην του πρώτου ιεραρχικά, που αφορούσε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Αναπτυξιακής Εταιρίας «Τριχωνίδα» Α.Ε. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την εισήγηση του αρμόδιου Αντιδημάρχου κ. Χρήστου Γκούντα, ο δήμος Αγρινίου μέχρι τώρα μετέχει στην αναπτυξιακή αυτή εταιρία κατά ποσοστό 57,25%. Τα μέλη του Δ.Σ της «Τριχωνίδας» αποφάσισαν την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου του δήμου Αγρινίου κατά πενήντα χιλιάδες ευρώ. Ο λόγος που ζητήθηκε η αύξηση είναι για να μπορέσει η αναπτυξιακή να υλοποιήσει το νέο της πρόγραμμα, που θα εκτίνεται μέχρι και το 2020. Η Αναπτυξιακή «Τριχωνίδα» μέχρι στιγμής έχει επιτελέσει σπουδαίο έργο ως προς τις δομές του δήμου, τις κοινωνικές υπηρεσίες, τα ΚΔΑΠ και το ΚΔΑΠμεΑ κ.λ.π αξίας πέντε εκατομμυρίων ευρώ, ενώ έχει υλοποιήσει συνολικά τριάντα πέντε έργα ύψους περίπου έντεκα εκατομμυρίων ευρώ. Η συνολική δαπάνη παρεμβάσεων της αναπτυξιακής «Τριχωνίδα» αγγίζει περίπου τα έξι εκατομμύρια ευρώ. Με την αύξηση αυτή του μετοχικού κεφαλαίου που κρίθηκε σκόπιμο να ζητηθεί, θα μπορέσει η αναπτυξιακή να υλοποιήσει το νέο της πρόγραμμα με μεγαλύτερη ευελιξία που κατά μεγάλο ποσοστό περιλαμβάνει και αντίστοιχες δράσεις με αυτές του παρελθόντος.

Ακόμη, ένα πρακτικό θέμα που συζητήθηκε και εισηγήθηκε ο Αντιδήμαρχος κ. Γιώργος Μελιάδης αφορά την εικόνα της πόλης. Το θέμα αυτό αφορούσε την τροποποίηση του κανονισμού χρήσης των κοινόχρηστών χώρων. Πλέον κατά την εφαρμογή του κανονισμού θα πρέπει σε όλους τους δημόσιους χώρους και στις στοές να υπάρχει χώρος έλευσης για τους πεζούς ο οποίος πρέπει αναγκαστικά να είναι 1,60. Η τροποποίηση, αφορά μόνο αυτό, τον χώρο διέλευσης πεζών, χωρίς να σχετίζεται με αλλαγή οικονομικών δεδομένων που αφορά τους επαγγελματίες εστίασης που επηρεάζονται κυρίως από τις τροποποιήσεις αυτές.

Κων/νος Χονδρός