Γ.Παπαναστασίου: Η ανάγκη αποψίλωσης και καθαρισμού είναι επιβεβλημένη στο Πάρκο και σε άλλα σημεία του δήμους μας

Ο Δήμαρχος Αγρινίου δήλωσε:

Οι υψηλές θερμοκρασίες που σημειώθηκαν τις τελευταίες ημέρες, επέφεραν την πρώιμη και με ταχεία ανάπτυξη, βλάστηση και η ανάγκη αποψίλωσης και καθαρισμού είναι επιβεβλημένη στο Πάρκο και σε άλλα σημεία του δήμους μας.

Γ.Παπαναστασίου: Η ανάγκη αποψίλωσης και καθαρισμού είναι επιβεβλημένη

Βρίσκονται σε εξέλιξη από το Δήμο Αγρινίου, οι εργασίες καθαρισμού (με μηχανήματα και πεζούς χειριστές) των αλσυλλίων, δημοτικών οικοπέδων, ρεμάτων και λοιπών κοινόχρηστων χώρων (πεζοδρόμια κλπ) από χόρτα και άλλα εύφλεκτα υλικά ( σκουπίδια, μπάζα, ογκώδη απορρίμματα κλπ.) καθώς και ευπρεπισμός και καθαρισμός πάρκων, πλατειών, νησίδων, ρείθρων των οδών και λοιπών κοινόχρηστων χώρων.