Ανυπότακτο Αγρίνιο: Προτίθεται ο δήμος Αγρινίου να προβεί στην δημιουργία ποδηλατικής διαδρομής;

Εξ’ όσων γνωρίζουμε ο πρόεδρος των προσκόπων Αγρινίου έχει καταθέσει αίτημα για την δημιουργία ποδηλατικής διαδρομής που θα ενώνει το Αγρίνιο με την Δογρή και θα ακολουθεί μια ήδη υπάρχουσα παραλίμνια διαδρομή η οποία θα διέρχεται από δρόμους ήπιας κυκλοφορίας της περιοχής με την αξιοποίηση κάποιων χωμάτινων διαδρομών.

Επειδή το κόστος της κατασκευής του αφορά μόνο σε πινακίδες σήμανσης, τον καθαρισμό από παραλίμνια βλάστης, καθώς και στην κατασκευή μικρών γεφυριών στα ρέματα, που αυτή η διαδρομή συναντάει.

Το πιο κοστοβόρο αυτής της διαδρομής, η γέφυρα που θα ενώσει την περιοχή του Αγίου Ιωάννη Ριγανά με το Παναιτώλιο μπορεί να δρομολογηθεί σε δεύτερο χρόνο.

Ερωτάται ο Δήμαρχος Αγρινίου:

Προτίθεται ο Δήμος να προβεί στην υλοποίηση αυτού έργου και αν ναι, πότε;

Aνυπότακτο Αγρίνιο

Λαϊκή συνέλευση