Το «Ανυπότακτο Αγρίνιο» ρωτάει για την Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη του Αγρινίου

Σήμερα κατά την διάρκεια του Δημοτικού Συμβουλίου θα συζητηθεί σύμφωνα με την Ημερήσια Διάταξη της συνεδρίασης ο Στρατηγικός Σχεδιασμός για την Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη της πόλης του Αγρινίου, ο οποίος ούτε λιγότερο, ούτε περισσότερο αναμένεται να προβληθεί ως το όραμα της σημερινής Δημοτικής Αρχής για το μέλλον και την ανάπτυξη της περιοχής μας, εγκαταλείποντας στην οικτρή του πραγματικότητα όμως, όλον τον υπόλοιπο Δήμο.

Το μεγάλο κακό σε όλη αυτή την ιστορία είναι ότι αυτό το μέλλον και αυτή την ανάπτυξη την υπέδειξαν άλλοι και όχι όσοι ζουν και εργάζονται σε αυτή την πόλη, με «εργαλεία» απολύτως ελεγχόμενα και κατευθυνόμενα από κέντρα, που χρόνια πολλά τώρα διαχειρίζονται τα ευρωπαϊκά κονδύλια σπάταλα ως προς τη διάθεση τους και αναποτελεσματικά ως προς τις στοχεύσεις τους.

Όσα από τα 78.000.000 ευρώ καταφέρει η Δημοτική Αρχή να εκταμιεύσει μέσα από μια ανταγωνιστική διαδικασία του δικού της σχεδιασμού και του Δήμου της Πάτρας, δεν θα μπορέσει ούτε τα χρόνια προβλήματα των υποδομών της εκπαίδευσης της πόλης να αντιμετωπίσει, ούτε αυτά τις ύδρευσης,

Πρόσφατα, εξ’ όσων γνωρίζουμε έχουν ανοίξει διάφορα επιχειρησιακά προγράμματα της περιφέρειας για την κατασκευή σχολείων, αλλά έχουν υπάρξει και σε διάφορους δήμους της Αιτωλοακαρνανίας επιχορηγήσεις για την κατασκευή σημαντικών υποδομών ύδρευσης και αποχέτευσης, από τα οποία ο Δήμος Αγρινίου είναι απών.

Ερωτάται ο Δήμαρχος Αγρινίου:

Α) Ο Δήμος Αγρινίου έχει έτοιμες (ώριμες) μελέτες για την δημιουργία νέας σχολικής στέγης;

Β) Αν ναι, τις έχει υποβάλει στο επιχειρησιακό πρόγραμμα της Περιφέρειας.

Γ) Πρόσφατα κάποιοι Δήμοι της Αιτωλοακαρνανίας επιχορηγήθηκαν για την δημιουργία υποδομών ύδρευσης από την Περιφέρεια. Ο Δήμος Αγρινίου, παρά τα όσα σημαντικά προβλήματα αντιμετωπίζει σε αυτές τις υποδομές ήταν ανύπαρκτος σε αυτές τις επιχορηγήσεις. Γνωρίζεται για πιο λόγο έχει αποκλειστεί απ’ αυτές;

Δ) Έχουν κατατεθεί αντίστοιχες μελέτες στην Περιφέρεια;