Αιτωλοακαρνανία: Αιτήματα πληρωμής στον ΟΠΕΚΕΠΕ για Βιολογική Γεωργία και Σπάνιες Φυλές

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής  (ΔΑΟΚ) Π.Ε. Αιτωλ/νίας ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους παραγωγούς ότι έχουν αποσταλεί στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.ΠΕ. για την έκδοση των σχετικών εντολών πληρωμής και την πίστωση των ατομικών λογαριασμών των δικαιούχων, 115 αιτήματα για την Βιολογική Γεωργία 2014 (μετά ενστάσεων) και ποσού 207.845,76  Ευρώ.

Επίσης έχουν αποσταλεί και 5 αιτήματα παραγωγών ενταγμένων στο πρόγραμμα Σπάνιων Φυλών για την πληρωμή του έτους 2014 (μετά ενστάσεων) και συνολικού ποσού 9.378,88 Ευρώ.

Στις αμέσως επόμενες μέρες θα αποσταλούν προς τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.ΠΕ. οι καταστάσεις με τους  δικαιούχους για την πληρωμή της Βιολογικής Γεωργίας & Κτηνοτροφίας για το έτος 2015, καθώς επίσης καταστάσεις με τους δικαιούχους του προγράμματος Σπάνιων Φυλών για το έτος 2016.

Το Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας στηρίζει την 3η Αναπτυξιακή Έκθεση Υπηρεσιών & Προϊόντων Δήμου Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου