Αιτωλοακαρνανία: Σε ποια σημεία χρειάζονται αλυσίδες

Που χρειάζονται αλυσίδες στην Αιτωλοακαρνανία

Δ.Α. ΑΙΤΩΛΙΑΣ

Περιοχές Δ.Δ. Πλατάνου.
Περιοχές Δ.Δ. Αποδοτίας.

Δ.Α. ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

Επ. Ο. Καλλιθέας – Προυσού, από το 110ο xλμ. έως θέση «ΑΡΑΠΟΚΕΦΑΛΑ» (Όρια Νομού
Αιτ/νίας).

Ο καιρός σήμερα