Δήμος Αγρινίου: Η αίτηση και τα δικαιολογητικά για όσους επλήγησαν από τις πλημμύρες

Η Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας & Δημόσιας Υγείας του Δήμου Αγρινίου ανακοινώνει ότι:

 1. Οι δημότες του Δήμου Αγρινίου, των οποίων οι οικίες επλήγησαν από τις πλημμύρες που έγιναν στις 1 και 2/12/2017  και για τις οποίες έχει γίνει καταγραφή από τις επιτροπές του Δήμου, να απευθύνονται στη Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας & Δημόσιας Υγείας για την υποβολή αιτήσεων με τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Οι αιτήσεις θα κατατίθενται στην ανωτέρω Διεύθυνση από 9:00 π.μ. έως   13:00 μ.μ. για διάστημα δυο (2) μηνών από την ημερομηνία του συμβάντος.

 1. Οι δημότες,  οι  οποίοι επλήγησαν και δεν έχει γίνει καταγραφή  από τις αρμόδιες επιτροπές να απευθύνονται:

α) στη  Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας & Δημόσιας Υγείας

Δ/νση.: Ε.Ο. Αγρινίου –Αντίρριου 1

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26413-63400    ή

β) στο Γραφείο Εξυπηρέτησης Πολιτών

Δ/νση.: Δαγκλή 25

Πληροφορίες στα τηλέφωνα 26413-60331 και 26413-60333.

Συνημμένο Έντυπο Αίτησης.

ΠΡΟΣ:   ΔΗΜΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ  ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΑΙΤΗΜΑ: Χορήγηση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης λόγω φυσικής καταστροφής

Α΄ ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ

Επώνυμο: Πόλη/Χωριό:
Όνομα: Διεύθυνση:
Πατρώνυμο: Τηλέφωνο:
ΑΔΤ:
ΑΦΜ: ΑΜΚΑ:

Β΄ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ

Α/Α Ονοματεπώνυμο μελών οικογένειας Ηλικία Συγγενική σχέση
1
2
3
4
5
6
7

Ημερομηνία Φυσικής Καταστροφής: 1-2/12/2017

Περιγραφή ζημιών:

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

Αγρίνιο, ……. / …… / 2017

Ο/Η Υπεύθυνα Δηλών

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 • Αίτηση του δικαιούχου
 • Φωτοτυπία ταυτότητας του δικαιούχου
 • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
 • Αντίγραφο φορολογικής δήλωσης για το έτος 2016
 • Εκκαθαριστικό σημείωμα  έτους 2016
 • Αντίγραφο εντύπου Ε9
 • Οποιοδήποτε δικαιολογητικό, το οποίο θα αποδεικνύει ότι η πληγείσα κατοικία είναι η κύρια κατοικία του δικαιούχου όπως π.χ. μισθωτήριο συμβόλαιο, αντίγραφο πρόσφατου λογαριασμού ΔΕΚΟ (ΔΕΗ – ΟΤΕ)
 • Βεβαίωση Πυροσβεστικής Υπηρεσίας παροχής βοήθειας/ πλημμύρας (εάν υπάρχει)
 • AMEA που επιδοτούνται από τα προγράμματα της Διεύθυνσης Κοινωνικής Πρόνοιας (βεβαίωση Υπηρεσίας).

10.Φωτοτυπία λογαριασμού τράπεζας (ΙΒΑΝ) του αιτούντος.

Σε περίπτωση που οι δικαιούχοι είναι περισσότεροι του ενός λόγω συγκατοίκησης κ.τ.λ. η οικονομική ενίσχυση χορηγείται στον έναν εξ αυτών μετά από εξουσιοδότηση που θα του παρέχουν οι υπόλοιποι.

Tα Πόθεν Έσχες των πολιτικών αρχηγών – Τι δηλώνει ο Πρωθυπουργός