Αγρίνιο: Στα… θρανία οι λογιστές για το «ηλεκτρονικό λογιστήριο» (ΦΩΤΟ)

Σεμινάριο στο Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας από το Σύλλογο Λογιστών

Στη νέα εποχή προσαρμόζονται οι Λογιστές του Αγρινίου και για το λόγο αυτό το απόγευμα της περασμένης Τετάρτης, διοργάνωσαν σεμινάριο στο Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας για το «ηλεκτρονικό λογιστήριο». Η νέα ηλεκτρονική υπηρεσία θα καταργήσει τα χάρτινα τιμολόγια και τα χειρόγραφα βιβλία! Πάνω από 1 εκατομμύριο ελεύθεροι επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενοι και επιχειρήσεις θα εκδίδουν ηλεκτρονικά τιμολόγια και θα ενημερώνουν τα φορολογικά τους βιβλία online. Στο πλάνο που υπάρχει μέχρι στιγμής είναι γνωστό ότι θα εφαρμοστεί πιλοτικά κατά το δεύτερο εξάμηνο του τρέχοντος έτους με «εντολή» της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) και από το νέο έτος (2020) η χρήση του ηλεκτρονικού λογιστηρίου θα είναι υποχρεωτική, τουλάχιστον ως προς την ηλεκτρονική τιμολόγηση και την ηλεκτρονική τήρηση βιβλίων.

Η ηλεκτρονική τιμολόγηση επιφέρει μία ουσιαστική αλλαγή πέραν της μείωσης της γραφειοκρατίας. Βάσει των στοιχείων που είναι γνωστά μέχρι σήμερα, εκτός από τους δύο συναλλασσόμενους, ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο και η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Συνεπώς δεν είναι αναγκαία η υποβολή συγκεντρωτικών καταστάσεων πελατών – προμηθευτών, ενώ από τη στιγμή που τα βιβλία των επιχειρήσεων γίνονται ηλεκτρονικά αυτό σημαίνει ότι τελειώνουν και οι περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ.

Πως θα λειτουργεί το νέο σύστημα

Το «ηλεκτρονικό λογιστήριο», που έρχεται να φέρει τα πάνω κάτω στις συναλλαγές των επαγγελματιών και επιχειρήσεων θα λειτουργεί πάνω σε μια ηλεκτρονική πλατφόρμα. Οποιαδήποτε εγγραφή εσόδων ή εξόδων, θα εμφανίζεται ταυτόχρονα, τόσο στον υπολογιστή του επιτηδευματία, όσο και στο Τaxisnet.

Η εφαρμογή θα περιέχει:

Ειδική φόρμα στην οποία θα καταχωρούνται λεπτομερώς όλα τα έσοδα από πωλήσεις αγαθών και παροχή υπηρεσιών.
Ειδική φόρμα στην οποία θα καταχωρούνται αναλυτικά οι δαπάνες της επιχείρησης.
Ειδική φόρμα με στήλες.  Θα εμφανίζεται το άθροισμα εσόδων και δαπανών, για κάθε ημέρα, καθώς και για κάθε μήνα, για το τρίμηνο και για το σύνολο του έτους ή της χρήσης (δεδομένου ότι ορισμένες εταιρείες τηρούν βιβλία σε υπερδωδεκάμηνη χρήση).

Στις σχετικές στήλες θα αναγράφονται τα έσοδα ή τα έξοδα, ο ΦΠΑ που αναλογεί, το υπόλοιπο του ΦΠΑ, οι παρακρατούμενοι φόροι (π.χ. μισθωτών υπηρεσιών), λοιποί φόροι, τα τέλη χαρτοσήμου και άλλοι φόροι ή τέλη. Το νέο σύστημα, από το 2020 θα εφαρμόζεται υποχρεωτικά από όλους και η ΑΑΔΕ θα γνωρίζει σε πραγματικό χρόνο τους τζίρους των πωλήσεων της κάθε επιχείρησης ή του ελεύθερου επαγγελματία με αποτέλεσμα η διασταύρωση να είναι υπόθεση «ενός λεπτού» δίνοντας έμφαση στις ασυνήθιστες φορολογικές συμπεριφορές (απότομη μείωση του τζίρου μιας εταιρίες, εξωφρενικά αυξημένες δαπάνες κλπ).

Κώστας Χονδρός για την εφημερίδα «Συνείδηση»

Χαμόγελο του Παιδιού: Βρέθηκε βρεγμένος και τρομαγμένος ο Σπύρος που είχε εξαφανιστεί από το Μαρούσι!