Αγρίνιο: Πρόσκληση σε Διδάκτορες Χημικούς για ερευνητική απασχόληση στο τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων

Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων (ΔΕΑΠΤ) του Πανεπιστημίου Πατρών, με έδρα το Αγρίνιο, απευθύνει πρόσκληση σε Διδάκτορες Χημικούς οι οποίοι ενδιαφέρονται να απασχοληθούν ερευνητικά σε αυτό.

Αντικείμενο της ερευνητικής απασχόλησης είναι ο έλεγχος της γεωγραφικής προέλευσης αγροτικών προϊόντων. Απαιτούμενο προσόν (εκτός από την κατοχή Δ.Δ.) είναι η αποδεδειγμένη εμπειρία σε θέματα αναλυτικής χημείας με έμφαση τις τεχνικές χρωματογραφίας.
Υπάρχει δυνατότητα αμοιβής μέσω εγκεκριμένου ερευνητικού προγράμματος. Αποστολή βιογραφικών στην διεύθυνση e-mail: alantavo@upatras.gr και apatakas@upatras.gr

Ντοκουμέντο! Η Ναύπακτος σε Οθωμανικό πίνακα