Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο Γονέων και Κηδεμόνων του 3ου Δημοτικού Σχολείου Αγρινίου

Συγκροτήθηκε σε σώμα την 21.11.2018 το νεοεκλεγέν Διοικ. Συμβούλιο του Συλλόγου Γονέων και  Κηδεμόνων του 3ου Δημ. Σχολείου Αγρινίου, όπως προέκυψε από τις εκλογές της 14.11.2018. Θα διοικήσει το σύλλογο τη διετία 2019-2020 και αποτελείται από τους κάτωθι:

Πρόεδρος Τσόλκας Κων/νος
Αντιπρόεδρος Κασβίκη Πηνελόπη
Γ. Γραμματέας Αναστασίου Ελισσάβετ
Ταμίας Καρασούλος Νικόλαος
Μέλος Σελιμάς Αθανάσιος
» Μπεξεβάνη Λίνα
» Μπουγά Πανωραία
Αναπληρ. Μέλος Κετσιλή Βασιλική
»      » Γρίβα Ρούλα

 

   Ελεγκτική Επιτροπή:

Βίγλα Κων/να, Βασιλείου Χαρά, Ζωϊτσάκη Σοφία

Τα μέλη του νεοεκλεγέντος Δ.Σ. με τη βεβαιότητα ότι θα συνεχιστεί αρμονικά και εποικοδομητικά η συνεργασία στη σχολική κοινότητα (Γονείς, Σύλλογος Διδασκόντων και μαθητές) δεσμεύονται να παλέψουν για τη βελτίωση του επιπέδου σπουδών και των συνθηκών διαβίωσης των μαθητών.

Με τιμή

Για το Δ.Σ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                       Η  ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Τσόλκας Κων/νος                             Αναστασίου Ελισσάβετ