Αγρίνιο: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για τον 9ο Λαϊκό αγώνα δρόμου «Άγιος Αρτέμιος»

Απόφαση περί προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, για την ασφαλή διεξαγωγή 9ου Λαϊκού αγώνα δρόμου «ΑΓΙΟΣ ΑΡΤΕΜΙΟΣ».

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ  ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

Έ χ ο ν τ α ς  υ π ό ψ η:

  1. Τις διατάξεις των άρθρων 52 και 109 του Ν. 2696/99 (ΦΕΚ 57/23-3-1999), «Περί κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν σήμερα.
  2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 208/2001 (Α-164) «Αναδιάρθρωση, σύσταση, οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσιών Τροχαίας Ελληνικής Αστυνομίας».
  3. Την υπ’ αρίθ. 1003/15/24 – β΄ από 05/04/2019 αναφορά του Τμήματος Τροχαίας Αγρινίου και,

 Αποσκοπούντες στην ομαλή και ασφαλή κυκλοφορία πεζών και οχημάτων, στην περιοχή αρμοδιότητάς μας, κατά την διεξαγωγή του 9ου Λαϊκού Αγώνα Δρόμου «ΆΓΙΟΣ ΑΡΤΕΜΙΟΣ»,

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

ΑΡΘΡΟ (1)

Την σταδιακή διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων ή την εκτροπή αυτής μέσω παρακαμπτηρίων οδών, επί των ενταύθα δημοτικών οδών: Κυριαζή, υπόγεια γέφυρα της Ε.Ο. Αντιρρίου – Ιωαννίνων, Δημάδη, Χαρ. Τρικούπη, Πλ. Δημοκρατίας, Παπαστράτου, Ελ. Βενιζέλου, Ηρώων Πολυτεχνείου, πλ. Χατζοπούλου, Δαγκλή, Μεσολογγίου και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας, από ώρα 17.45΄ έως 19.15΄ ώρα της 14/04/2019, για την ασφαλή διεξαγωγή του 9ου Λαϊκού αγώνα δρόμου ‘’ΑΓΙΟΣ ΑΡΤΕΜΙΟΣ’’, συνολικής διαδρομής 5 χλμ.

ΑΡΘΡΟ (2)

Τα χρονικά διαστήματα, των παραπάνω κυκλοφοριακών ρυθμίσεων (διακοπή της κυκλοφορίας), δύναται να μειωθούν ή να παραταθούν και πέραν των καθορισμένων ωρών, καθώς και να μην εφαρμοσθούν, στα προκαθορισμένα σημεία, εφόσον οι κυκλοφοριακές συνθήκες επιβάλλουν αυτό, κατά την κρίση του Επικεφαλής των μέτρων τροχαίας.

ΑΡΘΡΟ (3)

Έναρξη ισχύος της παρούσης την 14/04/2019 και ώρα 17.45΄.

ΑΡΘΡΟ (4)

Οι παραβάτες της Απόφασης αυτής, διώκονται και τιμωρούνται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2696/99 (Α-57) «Περί κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», όπως τροποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν σήμερα.  Λήψη επιβαλλόμενων μέτρων υλοποίησης παρόντος άρθρου ανατίθενται στο Τμ. Τροχαίας Αγρινίου.

«Μαγειρεύοντας με την ΨΥΧΑΡΓΩ»