Αγρίνιο – Κέντρο Πρόληψης “Οδυσσέας”: Παρουσίαση σεμιναρίου εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΗ ΘΕΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ:

ΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ – ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ 23 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019

ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ «ΟΔΥΣΣΕΑΣ»

3ος ΟΡΟΦΟΣ

ΩΡΑ 18:00

ΘΑ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΙ Η ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΤΑΙΝΙΑΣ «Η ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΣΑΜΙ»