Αγρίνιο: Ημερίδα για την εναλλακτική διαχείριση αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων

Ημερίδα  με θέμα: «Εφαρμογή της εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών & Κατεδαφίσεων στην Αιτωλοακαρνανία»,διοργανώνει το Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης ΑΕΚΚ ΑΝΑΚΕΜ Α.Ε. υπό την αιγίδα του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας / Τμήμα Αιτωλοακαρνανίας, την Παρασκευή 28 Ιουνίου, ώρα έναρξης 09.30, στην αίθουσα εκδηλώσεων του ΤΕΕ στο Αγρίνιο, στην οδό Πάνου Σούλου 11.

Στόχος είναι μέσα από τις εργασίες της ημερίδας να ενημερωθούν οι αιρετοί, τα στελέχη της δημόσιας διοίκησης και της αυτοδιοίκησης, οι κατασκευαστικές εταιρείες, οι μηχανικοί και οι επιχειρηματίες για τις προβλεπόμενες από το θεσμικό πλαίσιο διαδικασίες.

Στην Περιφερειακή Ενότητα Αιτωλοακαρνανίας υπάρχει διέξοδος για τα απόβλητα που παράγονται από κάθε δημόσιο και ιδιωτικό τεχνικό έργο και είναι δυνατή η προστασία του περιβάλλοντος από τους παράνομους μπαζότοπους που υποβαθμίζουν  το τοπίο, ρυπαίνουν το έδαφος και τους υδροφορείς, εντείνουν τα πλημμυρικά φαινόμενα και μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιές.

Η Ημερίδα  περιλαμβάνει ανάλυση του θεσμικού πλαισίου και των υποχρεώσεων των παραγωγών αποβλήτων στα ιδιωτικά και δημόσια έργα, καθώς και παρουσίαση της διαδικασίας ανακύκλωσης των ΑΕΚΚ.

Οι εργασίες της ημερίδας θα ολοκληρωθούν με σεμινάριο για τους μηχανικούς, σχετικό με τον υπολογισμό των παραγόμενων αποβλήτων Δημόσιων και Ιδιωτικών Έργων και τη σύνταξη του απαιτούμενου Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑΣ

09.30 ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ  
10.00  – 10.30 Χαιρετισμοί  
10.30 – 10.40 Εναρκτήρια Ομιλία  Στ. Μπλέτσας, Πρόεδρος ΤΕΕ/Τμήμα Αιτωλοακαρνανίας
10.40 – 10.55 Η εναλλακτική διαχείριση ΑΕΚΚ – θεσμικό πλαίσιο. Ο ρόλος του ΕΟΑΝ Ελληνικός Οργανισμός Ανακύκλωσης
10.55 – 11.15 Το ΣΣΕΔ ΑΕΚΚ ΑΝΑΚΕΜ  – Η έναρξη του θεσμού της ανακύκλωσης ΑΕΚΚ δημόσιων και ιδιωτικών έργων στην Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας Η. Δημητριάδης, Πρόεδρος ΑΝΑΚΕΜ
11.15 – 11.30  Η διαχείριση των ΑΕΚΚ στις μονάδες επεξεργασίας – ανακύκλωσης Ι. Παπαηλιόπουλος, Πρόεδρος «ΑΔΡΑΝΗ ΥΛΙΚΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ»
11.30 – 12.00 Συζήτηση – Παρεμβάσεις  
12.00 – 12.15 Διάλλειμα για καφέ  
12.15 – 14.00 Σεμινάριο: Διαδικασίες για την εναλλακτική διαχείριση ΑΕΚΚ – Σύνταξη Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων Διεύθυνση λειτουργίας ΑΝΑΚΕΜ

Μέχρι την Τετάρτη οι εγγραφές στους παιδικούς σταθμούς του Δήμου Ξηρομέρου