Αυτοψία αντιπροσωπείας γεωλόγων του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. σε περιοχές της Αιτωλοακαρνανίας

Το Παράρτημα Πελοποννήσου & Δυτ. Στερεάς Ελλάδας του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. στα πλαίσια της αρωγής στον δοκιμαζόμενο από τις πρόσφατες πλημμύρες πληθυσμό της Αιτωλοακαρνανίας, πρόκειται να πραγματοποιήσει αυτοψία γεωλόγων του Επιμελητηρίου σε πληγείσες από την πρόσφατη θεομηνία περιοχές του νομού προκειμένου να εντοπιστούν γεωλογικές αστοχίες που συνέβαλαν στην πρόκληση των φαινομένων.

Οι αυτοψίες θα πραγματοποιηθούν στα παρακάτω σημεία την Παρασκευή 8/12/2017:

  • Χρυσοβέργι
  • Κλεισούρα (εθνική οδός Αντιρρίου-Ιωαννίνων)
  • Φραγκουλέϊκα
  • Λυσιμαχία
  • Ζευγαράκι
  • Ερμίτσα
  • Καινούργιο
  • Τραγάνα-Παραβόλα

Στην αυτοψία θα συμμετέχουν εξειδικευμένοι επιστήμονες γεωλόγοι, μέλη Δ.Ε.Π. του Πανεπιστημίου Πατρών, μέλη της Διοικούσας Επιτροπής του Παραρτήματος αλλά και έμπειροι τεχνικοί γεωλόγοι.

Αύξηση του ποσού της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης του Δήμου Αγρινίου