Πρόστιμο 3.000 ευρώ σε επιχείρηση για ελλιπείς ενδείξεις σε πατάτες

Με την υπ’ αριθμόν ΔΑΝ. 227993/3952/6-9-2016 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης της Π. Ε. Αιτωλοακαρνανίας, επεβλήθη πρόστιμο Τριών χιλιάδων ευρώ (3.000€)  σε επιχείρηση που ανήκει στη Δ.ΟΥ. Κορίνθου, με αντικείμενο Εμπόριο Εισαγωγές-Εξαγωγές-Αποθηκεύσεις νωπών προϊόντων επειδή:

Σε αγορανομικό έλεγχο που πραγματοποιήθηκε σε επιχείρηση της Αμφιλοχίας βρέθηκαν με ελλιπείς ενδείξεις επί των συσκευασιών 24 σακιά των 30 κιλών έκαστο πατάτες (ποιότητα –ποικιλία-αριθ. Παρτίδας),  από όσα προβλέπει το άρθρο 38 παρ.1 &2  της Α2-718/31/7/2014 ΔΙΕΠΠΥ, αγορασμένα με το υπ. αρ.17081/10-8-2016 τιμολόγιο από την Εμπόριο Εισαγωγές-Εξαγωγές-Αποθηκεύσεις νωπών προϊόντων της Κορίνθου.

Παράβαση για την οποία προβλέπεται επιβολή διοικητικού προστίμου με βάση το άρθρο 38 παρ.13β της ΥΑ /Α2-718 /31/7/2014 (ΔΙ.Ε.Π.ΠΥ.) ύψους  Τριών χιλιάδων ευρώ (3.000) ΕΥΡΩ.