Τα κενά στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Αιτωλοακαρνανίας

Τα κενά στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Αιτωλοακαρνανίας μετά και τις τελευταίες τοποθετήσεις παρουσιάζονται στους παρακάτω πίνακες:

Α. ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΚΛΑΔΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΕΝΑ
ΠΕ01 ΘΕΟΛΟΓΟΙ 4
ΠΕ02 ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ 25
ΠΕ03 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ 4
ΠΕ04.04 ΒΙΟΛΟΓΟΙ 2
ΠΕ06 ΑΓΓΛΙΚΗΣ 6
ΠΕ08 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ 5
ΠΕ16 ΜΟΥΣΙΚΗΣ 1
ΠΕ32 ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 1 (ΑΜΩ)
ΣΥΝΟΛΟ 48

 

Β. ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΚΛΑΔΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΕΝΑ
ΠΕ01 ΘΕΟΛΟΓΟΙ 1
ΠΕ02 ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ 21
ΠΕ03 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ 11
ΠΕ04.01 ΦΥΣΙΚΟΙ 4
ΠΕ04.02 ΧΗΜΙΚΟΙ 1
ΠΕ04.04 ΒΙΟΛΟΓΟΙ 2
ΠΕ04.05 ΓΕΩΛΟΓΟΙ 2
ΠΕ06 ΑΓΓΛΙΚΗΣ 1 (ΑΜΩ)
ΠΕ08 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ 1
ΠΕ10 ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ 2
ΠΕ11 ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 3
ΠΕ14 ΓΕΩΠΟΝΟΙ-ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ 4
ΠΕ15 ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 1
ΠΕ16 ΜΟΥΣΙΚΗΣ 1
ΠΕ18.01 ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 1
ΠΕ18 ΦΥΤΙΚΗΣ-ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 6
ΠΕ19 – ΠΕ20 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 6
ΣΥΝΟΛΟ 68

 

 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

Καραμητσόπουλος Γιώργος

Aιρετό τακτικό μέλος του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Αιτωλοακαρνανίας

 

Κίντας Παναγιώτης

Aιρετό αναπληρωματικό μέλος του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Αιτωλοακαρνανίας