Ερώτηση Κωνσταντόπουλου για την «Χορήγηση ΑΦΜ στα Σωματεία»

«Με την υπ’αριθμ. οικ. 34331/Δ9.8920/26-07-2016 (ΦΕΚ 2458/Β/10-8-2016) απόφαση του Υπουργού Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης  για την «Απλούστευση διαδικασιών Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) μέσω του ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος του Σ.Ε.Π.Ε. (ΟΠΣ- ΣΕΠΕ)», οι οργανώσεις των εργαζομένων, δηλαδή τα Σωματεία, τα Εργατικά Κέντρα κλπ, προκειμένου να επικοινωνούν ηλεκτρονικά με τις υπηρεσίες του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ), οφείλουν να εγγραφούν στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.sepenet.gr και να αποκτήσουν κωδικό πρόσβασης δηλώνοντας μεταξύ των άλλων και το ΑΦΜ τους . Τα θέματα για τα οποία χρειάζεται η ανωτέρω εγγραφή τους για την επικοινωνία με τις υπηρεσίες του ΣΕΠΕ είναι σύμφωνα με το άρθρο 2 της ανωτέρω απόφασης :

1)      Αίτηση για διενέργεια συμφιλιωτικής διαδικασίας

2)      Αίτηση διενέργειας εργατικής διαφοράς

3)      Αίτηση για παροχή πληροφοριών σε θέματα που αφορούν την εφαρμογή διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας

4)      Αίτηση για πρόσβαση σε έγγραφα

5)      Αίτηση για εξέταση καταγγελιών

Μάλιστα, η εγγραφή αυτή πρέπει να πραγματοποιηθεί έως τις 30/9/2016.

Ωστόσο, η εφαρμογή της ανωτέρω Υπουργικής Απόφασης συναντά μεγάλα προβλήματα στις περιπτώσεις πολλών Σωματείων σε ολόκληρη τη χώρα τα οποία δεν έχουν ΑΦΜ. Τα Σωματεία αυτά στην πλειοψηφία τους μετρούν πολλές δεκαετίες ζωής και δε διέθεταν ουσιαστικά έσοδα. Σήμερα δε, προκειμένου να αποκτήσουν ΑΦΜ, θα υποχρεωθούν να πληρώσουν υπέρογκα πρόστιμα . Η εξαιρετικά δυσχερής δε οικονομική τους κατάσταση και η έλλειψη εσόδων, καθιστά απολύτως αδύνατη την πληρωμή των προστίμων αυτών.

Τα ανωτέρω έχουν ως αποτέλεσμα αυτές οι οργανώσεις εργαζομένων να μην έχουν τη δυνατότητα να εγγραφούν στο σύστημα . Οι Διοικήσεις αλλά και τα μέλη τους, έχουν οδηγηθεί σε απόγνωση, καθώς αδυνατούν τα Σωματεία αυτά πλέον να ανταποκριθούν στο ρόλο τους και να λειτουργήσουν υποστηρικτικά προς τις ανάγκες και τα δικαιώματα των μελών τους .

Σε μια εποχή βαθιάς οικονομικής δυσπραγίας, όπου οι εργαζόμενοι έχουν να αντιμετωπίσουν τις δυσκολότερες συνθήκες εργασίας των τελευταίων ετών (απολύσεις, μειωμένη απασχόληση, μειώσεις μισθών κλπ) ο ρόλος των οργανώσεων των εργαζομένων αποκτά νευραλγική σημασία και συμβάλλει στην προστασία των δικαιωμάτων τους και στην επίλυση εργατικών διαφορών . Η τυχόν επιβολή προστίμων, θα θέσει σε κίνδυνο την ίδια την ύπαρξή τους, με τις αρνητικές συνέπειες να υφίστανται οι ίδιοι οι εργαζόμενοι.

 

Κατόπιν των ανωτέρω ερωτώνται οι αρμόδιοι Υπουργοί :

Σκοπεύουν τα αρμόδια Υπουργεία να προβούν σε νομοθετική ή άλλη κατάλληλη ρύθμιση για την χορήγηση ΑΦΜ σε Σωματεία χωρίς την επιβολή σε αυτές κυρώσεων που ουσιαστικά θα θέσουν σε κίνδυνο την ίδια τη λειτουργία τους;»