Η σωστή διδασκαλία ξένων γλωσσών από τους ειδικούς

Τι επισημαίνει ο Πρόεδρος του Συλλόγου Ιδιοκτητών Κέντρων Ξένων Γλωσσών Αιτωλοακαρνανίας Νίκος Γάκης για τη διδασκαλία ξένων γλωσσών και τους κινδύνους που διατρέχουν λόγω πιθανής παραπλάνησης

Ενόψει της περιόδου εγγραφών για τη νέα σχολική χρονιά οι γονείς πρέπει να είναι ενήμεροι για θέματα που αφορούν την διδασκαλία ξένων γλωσσών στα παιδιά τους και τους κινδύνους που διατρέχουν από πιθανή παραπλάνηση. Σύμφωνα με τον Πρόεδρο του Συλλόγου Ιδιοκτητών Κέντρων Ξένων Γλωσσών Αιτωλοακαρνανίας Νίκο Γάκη επί του θέματος άμεσα τίθενται στο τραπέζι ποικίλα ερωτήματα που πρέπει να εξετάσουν οι γονείς όπως για παράδειγμα, είναι όλα τα κέντρα ξένων γλωσσών ίδια; Ποιο σύστημα εκμάθησης ακολουθεί το καθένα από αυτά; Τι εγγυήσεις δίνονται ότι τα παιδιά στο τέλος θα ξέρουν άπταιστα την ξένη γλώσσα της επιλογής τους; Αξίζει να δώσει κανείς μία μικρή περιουσία στα ιδιαίτερα μαθήματα; Ποια κριτήρια πρέπει να πληρούν οι καθηγητές στους οποίους ένας γονιός εμπιστεύεται την εκπαίδευση του παιδιού του;

Ερωτήματα που τα οργανωμένα φροντιστήρια τα έχουν επιλύσει, και όπως συγκεκριμένα επισημαίνει ο κ. Γάκης στη «Σ», «η ξένη γλώσσα διδάσκεται σωστά, μόνο όταν ακολουθείται ένα επιστημονικά άρτιο σχέδιο μαθήματος. Έτσι αναδεικνύεται η αξία συνεργατικής μάθησης». Επίσης, όπως υποστήριξε ο κ. Γάκης «στην τάξη των Κέντρων Ξένων Γλωσσών PALSO οι μαθητές αυξάνουν την αυτοεκτίμησή τους, επιταχύνουν την πρόοδό τους και συμμετέχουν ενεργά στη δημιουργική μάθηση διαχέοντας τη γνώση τους και στους άλλους μαθητές της τάξης.

Ο Νίκος Γάκης

Ο Πρόεδρος του Συλλόγου Ιδιοκτητών Κέντρων Ξένων Γλωσσών Αιτωλοακαρνανίας Νίκος Γάκης

Μόνο σε οργανωμένη τάξη, οι μαθητές έχουν την ευκαιρία να ανταλλάσσουν ιδέες και απόψεις χρησιμοποιώντας την ξένη γλώσσα ως εργαλείο, να εφευρίσκουν τρόπους συμφωνίας, διαφωνίας, πειθούς και επιρροής, που είναι τόσο αναγκαία για τη μελλοντική τους ζωή». Η εκμάθηση ξένων γλωσσών επιτυγχάνει δραστήρια και εφευρετικά παιδιά. Η καλλιέργεια της φαντασίας στο ομαδικό μάθημα, είναι μία επιστημονικά τεκμηριωμένη μέθοδος και πλέον ένα απαραίτητο συστατικό στη μάθηση των ξένων γλωσσών.

Βέβαια, σύμφωνα με τα σημερινά δεδομένα σημαντικός παράγοντας είναι και το οικονομικό, που σύμφωνα με τον κ. Γάκη η εγγυημένη και σωστή εκμάθηση ξένης γλώσσας δεν σημαίνει απαραίτητα ότι είναι ακριβή, αλλά κάνοντας ένα βήμα παραπέρα ως προς τις ευαίσθητα οικονομικά ομάδες της κοινωνίας, υπογραμμίζει ότι «ο Σύλλογός μας σε συνεργασία με την πρόνοια θα δώσει τη δυνατότητα σε παιδιά άπορων οικογενειών που θα ξεκινήσουν τώρα την εκμάθηση μίας ξένης γλώσσας να φοιτήσουν σε Κέντρα Ξένων Γλωσσών μέλη του συλλόγου μας ΔΩΡΕΑΝ. Οι ενδιαφερόμενοι γονείς θα πρέπει να απευθυνθούν στην Πρόνοια Αγρινίου και Ναυπάκτου.

Αναφορές όμως έγιναν και για την φοίτηση των νηπίων. Όπως χαρακτηριστικά τονίστηκε, «Σύμφωνα με την 290/2015 Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους δεν είναι σύννομη η φοίτηση νηπίων και προνηπίων σε Κέντρα Ξένων Γλωσσών επειδή κατά πρώτων οι χώροι των Κέντρων Ξένων Γλωσσών (εξοπλισμός, εγκαταστάσεις υγιεινής και ασφάλειας) δεν είναι κατάλληλα διαμορφωμένοι για νήπια και πολλά Κέντρα στεγάζονται σε ορόφους κτιρίων, κατά δεύτερον οι διδάσκοντες στα κέντρα ξένων γλωσσών δεν έχουν την κατάλληλη παιδαγωγική κατάρτιση για παιδιά νηπιακής ηλικίας και τέλος η γνώση μιας ξένης γλώσσας προϋποθέτει την καλή γνώση της μητρικής».

Κώστας Χονδρός για εφημερίδα «Συνείδηση»