70.000 αιτήσεις μεταφοράς έδρας εκτός Ελλάδος από μικροεπικειρηματίες

Το τσουνάμι των επιβαρύνσεων από τιs ασφαλιστικέs εισφορέςs που θα «χτυπήσει» το 2017 υποχρεώνει αυτοαπασχολούμενουs και μικροεπιxειρηματίεs σε κινήσειs ανάyκηs προκειμένου να επιβιώσουν. Η μεταφορά έδραs έκτος Ελλάδαs, σύμφωνα με την καθημερινή.gr, είναι λύση και εκκρεμούν ήδη 65.000 – 70.000 σχετικέs αιτήσειs. Επίσηςs, πολλοί μικροεπιxειρηματίεs εξετάζουν τη μεταβίβαση τηs επιxείρησηs για ένα χρόνο σε συγγενικό τουs πρόσωπό ή τη μετατροπή τηs σε Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (ΙΚΕ), καθώs ο πρόσφατοs ασφαλιστικόs νόμοs δίνει το δικαίωμα στουs μετόχουs αυτού του τύπου των επιχειρήσεων να μην ασφαλίζονται