Ιόνια Νησιά: Σε δημοπράτηση η επέκταση του Λιμένα Ερεικούσσας

Σε δημοπράτηση είναι και επίσημα το έργο για την επέκταση του Λιμένα Ερεικούσσας στα Ιόνια Νησιά. Το έργο θεωρείται κρίσιμης σημασίας για την ομαλή προσέγγιση των πλοίων στο μικρό ακριτικό νησί.

Φορέας Υλοποίησης του έργου είναι η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων. Το κόστος του έργου είναι 5.853.658,54 ευρώ (ποσό χωρίς ΦΠΑ) ενώ η διάρκεια προθεσμίας ολοκλήρωσης έχει οριστεί σε 30 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

Αν το έργο ξεκίνησει στις αρχές του 2017 τότε (χωρίς να υπολογίζονται τυχόν παρατάσεις) θα ολοκληρωθεί λίγο πριν το 2020. Η δημοπράτηση του έργου είναι στις 4 Οκτωβρίου 2016.

Το έργο της επέκταση Λιμένος Ερεικούσσας θα χρηματοδοτηθεί από το ΕΣΠΑ 2014-2020 και συγκεκριμένα μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΠΕΠ «Ιόνια Νησιά 2014-2020».

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Με το παρόν υποέργο προβλέπεται η επέκταση του Λιμένα Ερείκουσας και το οποίο περιλαμβάνει α) κατασκευή προσήνεμου μώλου μήκους 200 μ περίπου, β) ανακατασκευή υπήνεμου μώλου σε μήκος 66,40 m, γ) κατασκευή κρηπιδοτοίχων μήκους 83 m και ανακατασκευή υπάρχοντος κρηπιδώματος μήκους 57 m, δ) κατασκευή περιμετρικής συνδετήριας οδού μετά βραχοπαγίδος μεταξύ των δύο μώλων μήκους 293 m περίπου, ε) κατασκευή δεξαμενής γλυκού νερού εμβαδού 15 Χ 15 m² και επιχώσεων μήκους 53,50 m, στ) κατασκευή ζώνης προστασίας από φυσικούς ογκόλιθους μήκους 25 m, απέναντι από την είσοδο του λιμένα, ζ) κατασκευή κτιρίου λουτρών επιφανείας 7,00 Χ 8,60 m²,η) εκσκαφή μισής σχεδόν λιμενολεκάνης σε βάθος 3 m από την ΜΣΘ και της εισόδου σε βάθος 6 m, θ) Η/Μ έργα παροχών, ρεύματος στην δεξαμενή και WC αλλά και φωτισμού στην συνδετήρια οδό, όπως επίσης και πυρασφάλεια, ι) αποξήλωση υπάρχοντος προσήνεμου μώλου μήκους 160 m.

ypodomes.com