Σύσκεψη της Αιτωλικής Αναπτυξιακής για το Leader

Στα πλαίσια της υποβολής της πρότασης του LEADER Αλιείας και  Αγροτικό, για τη νέα προγραμματική περίοδο, για αύριο Τετάρτη 10-8-2016 και ώρα 19.30΄ είναι προγραμματισμένη  συγκέντρωση- διαβούλευση που θα πραγματοποιηθεί στην έδρα της Αιτωλικής Αναπτυξιακής.