Εναντίον της απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας για την υγεία η 6η ΥΠΕ – Αιχμηρή ανακοίνωση

Σχετικά με την απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δ.Ε. για την μεταβίβαση των αρμοδιοτήτων των ΔΥΠΕ στις αιρετές Περιφέρειες, η διοίκηση της 6ης ΥΠΕ διευκρινίζει τα παρακάτω:

1) Το αρθρ.86 (κεφ Ζ΄) του ν. 3852/2010 («Καλλικράτης») πουθενά δεν αναφέρει ότι αρμοδιότητα για την εποπτεία των δομών του συστήματος υγείας (νοσοκομεία, Κ.Υ. κ.λ.π) μεταβιβάζεται στις Περιφέρειες.

Η αναφορά γίνεται για συγκεκριμένες αρμοδιότητες (23 τον αριθμό) οι οποίες μάλιστα στην συνέχεια του άρθρου αναφέρονται αναλυτικά και οι οποίες αρμοδιότητες  ούτως η άλλως  και σήμερα δεν ασκούνται από τις ΔΥΠΕ.

Οι ΔΥΠΕ αποτελούν όργανο εποπτείας και τοπικού σχεδιασμού, που αποτελούν εξειδίκευση του γενικού σχεδιασμού για την λειτουργία του ΕΣΥ και των πολιτικών του Υπουργείου Υγείας. Είναι μάλλον προφανές ότι η πολιτική υγείας και η τυπική εξειδίκευσή της δεν μπορεί να αποτελέσει αρμοδιότητα του Υπουργείου Εσωτερικών!

2) Εκτός όμως από το «τυπικό» ζήτημα της αυθαίρετης ερμηνείας του νόμου την οποία έχει υιοθετήσει η πλειοψηφούσα παράταξη του Περιφερειακού Συμβουλίου, το πρόβλημα με την γενικότερη πολιτική αντίληψη που θέλει την υγεία αρμοδιότητα της αυτοδιοίκησης, είναι ότι τυχόν υλοποίησή της στην πράξη θα οδηγούσε σε σοβαρές ανισότητες στο επίπεδο των υπηρεσιών υγείας που παρέχονται στους κατοίκους της χώρας.