Έωλες οι αποφάσεις των Δ.Σ. των νοσοκομείων του ΕΣΥ;

 

Από τις αρχές του 2016 έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες εκλογής και ανάδειξης των νέων εκπροσώπων των εργαζομένων στα Δ.Σ. των νοσοκομείων του ΕΣΥ όλης της χώρας.

Την ίδια στιγμή σύμφωνα με το ygeia360.gr, έχουν ήδη τοποθετηθεί νέοι διοικητές στα νοσοκομεία του ΕΣΥ όλης της χώρας, οι οποίοι προεδρεύουν στα Δ.Σ. των ιδρυμάτων.

Παρ’ όλα αυτά, όμως, δεν έχει ληφθεί ακόμη μέριμνα από το υπουργείο Υγείας προκειμένου να συμμετέχουν στα Δ.Σ. των νοσοκομείων του ΕΣΥ όλης της χώρας οι νέοι αιρετοί εκπρόσωποι των εργαζομένων, οι οποίοι αναδείχθηκαν πριν από τον ορισμό των νέων διοικητών των ιδρυμάτων…

Έτσι, τα Δ.Σ. των νοσοκομείων του ΕΣΥ συνεδριάζουν με νέο πρόεδρο μεν, αλλά με την παλαιά σύνθεσή τους δε, σε ό,τι τουλάχιστον αφορά τη συμμετοχή των νέων αιρετών, και, ως εκ τούτου, οι όποιες αποφάσεις λαμβάνονται είναι πιθανό να προσβάλλονται στα δικαστήρια.

Το ίδιο βέβαια συμβαίνει και στο νοσοκομείο Αγρινίου, όπου παρά την εκλογή των νέων εκπροσώπων τον περασμένο Φεβρουάριο, ακόμη δεν έχει οριστεί το νέο Διοικητικό Συμβούλιό από το Υπουργείο Υγείας.