Όταν λείπει ο γάτος χορεύουν τα ποντίκια…

Σε ποιο κρατικό οργανισμό της περιοχής, λέγεται ότι όταν λείπει ο γάτος (προϊστάμενος) χορεύουν τα ποντίκια (υφιστάμενοι); Σύντομα περισσότερα;