Αγρίνιο: Επιφυλακτικοί και υποψιασμένοι οι πολίτες με τη νέα νομοθετική παρέμβαση στο internet

Αυστηροποιείται με νόμο η χρήση του διαδικτύου

Με σκοπό την εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την ευρωπαϊκή για το διαδίκτυο, ψηφίστηκε προ ημερών στη Βουλή νομοθετική παρέμβαση η οποία στοχεύει να βάλει «φρένο» στη «ζούγκλα» του διαδικτύου. Το πρωτόκολλο του Στρασβούργου, ήταν ψηφισμένο από το 2003 σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες και στοχεύει να βάλει «φρένο» σε ρατσιστικά, ομοφοβικά και συκοφαντικά σχόλια και αναρτήσεις, στο διαδίκτυο, σε blogs και μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Νόμος, που αν τηρηθεί κατά γράμμα, αναμένεται να οδηγήσει σε πολύ μεγάλο φόρτο εργασίας την Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, καθώς το διαδίκτυο – ιδιαίτερα στην Ελλάδα – βρίθει ρατσιστικών, ομοφοβικών και -κυρίως- συκοφαντικών αναρτήσεων, που μένουν ατιμώρητες.

Σε συνέντευξή του ο Πρόεδρος  των Ελλήνων Χρηστών Internet Νίκος Βασιλάκος ανέφερε ότι «πάρα πολύς κόσμος και εκτός και εντός ίντερνετ, είναι ανεξέλεγκτος. Έρχεται ο άλλος και δηλώνει blogger και αρχίζει και βρίζει. Αυτό απαγορεύεται ρητά. Δεν μπορείς να συκοφαντείς τον άλλον. Έχουμε πάρα πολλά περιστατικά όπου υπήρξαν άνθρωποι που συκοφαντήθηκαν, λοιδορήθηκαν έχασαν τη δουλειά τους, επειδή βγήκε μια ομάδα οργανωμένη γνωστών – αγνώστων στο internet και άρχισε να γράφει. Αφορά όλους και μπαίνουν πράγματα τα οποία συζητούνται στην Ευρώπη εδώ και καιρό. Χαρακτηριστικά, δεν μπορείς να αρνηθείς το Ολοκαύτωμα. Γίνεται παράνομη η άρνηση του Ολοκαυτώματος, γίνεται παράνομο το ομοφοβικό σχόλιο, γίνεται παράνομο το ρατσιστικό σχόλιο, γίνεται παράνομη η συκοφαντία. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει η αιτιολογική έκθεση του νομοσχεδίου, στη διάταξη Δ’ “Το πρόσθετο πρωτόκολλο του Συμβουλίου της Ευρώπης σχετικά με την ποινικοποίηση ξενοφοβικής και ρατσιστικής φύσης πράξεων”:

“Με το Πρόσθετο Πρωτόκολλο διευρύνεται το πεδίο εφαρμογής της Σύµβασης για το έγκληµα στον Κυβερνοχώρο, προκειμένου να αντιμετωπιστούν και ξενοφοβικής και ρατσιστικής φύσεως πράξεις, εναρμονίζεται το ισχύον στα Συμβαλλόμενα Μέρη ουσιαστικό ποινικό δίκαιο, σχετικά µε τη διακίνηση, µέσω του Διαδικτύου, υλικού ξενοφοβικής και ρατσιστικής φύσης και παρέχεται σε αυτά η δυνατότητα χρήσης των προβλεπόμενων από τη σύµβαση για το έγκληµα στον Κυβερνοχώρο δικονομικών µέσων. Σκοπός του Προσθέτου Πρωτοκόλλου είναι σύµφωνα µε το άρθρο 1 του πρώτου Κεφαλαίου του, η συμπλήρωση των διατάξεων της σύµβασης για το έγκληµα στον Κυβερνοχώρο µε την ποινικοποίηση των ρατσιστικής και ξενοφοβικής φύσης πράξεων, που τελούνται µέσω συστηµάτων υπολογιστών, επιβάλλεται δε στα συμβαλλόμενα. Μέρη, όχι µόνο να λάβουν τα αναγκαία προς τούτο νοµοθετικά µέτρα, αλλά συγχρόνως και να µεριµνούν για την ορθή εφαρμογή τους.

Σύµφωνα µε το άρθρο 2 του Πρωτοκόλλου ο ορισµός «ρατσιστικό και ξενοφοβικό υλικό» περιλαμβάνει κάθε είδους έγγραφο υλικό (π.χ. κείµενα, βιβλία, περιοδικά, δηλώσεις, µηνύµατα κ.λπ.), εικόνες (π.χ. αναπαραστάσεις, φωτογραφίες, σχέδια κ.λπ.) και οποιουδήποτε είδους ανάπτυξη ιδεών ή θεωριών, ρατσιστικής ή ξενοφοβικής φύσης, µε µορφή που να επιτρέπει την αποθήκευση, την επεξεργασία ή τη µετάδοσή τους, µέσω συστήµατος υπολογιστή.

Η διάταξη του άρθρου 10 της Ευρωπαϊκής Σύµβασης για την προστασία των Δικαιωµάτων του Ανθρώπου, κατοχυρώνει την ελευθερία έκφρασης που περιλαµβάνει τόσο την ελευθερία γνώµης όσο και την ελευθερία λήψης ή µετάδοσης πληροφοριών ή ιδεών. Σύµφωνα µε τη νοµολογία του Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων η διάταξη αυτή έχει εφαρµογή όχι µόνον στις πληροφορίες ή τις ιδέες, που δεν προξενούν βλάβη σε άλλα άτοµα ή που είναι ουδέτερες, αλλά ακόµη και σε εκείνες, που είναι προσβλητικές ή υβριστικές ή προκαλούν ανησυχία στο Κράτος ή σε ένα τµήµα του πληθυσµού του.

Το Δικαστήριο του Στρασβούργου έχει όµως παραλλήλως δεχθεί, ενόψει των οριζόµενων στην παράγραφο 2 του ιδίου άρθρου ότι η άσκηση των κατοχυρωµένων από τη διάταξη του άρθρου 10 της ΕΣΔΑ ελευθεριών µπορεί να υπαχθεί σε ορισµένες διατυπώσεις, όρους ή περιορισµούς, εφόσον αυτοί προβλέπονται από το νόµο και αποτελούν αναγκαία µέτρα σε µια δηµοκρατική κοινωνία για την προάσπιση της εθνικής ασφαλείας, της εδαφικής ακεραιότητας ή της δηµόσιας τάξης και ασφάλειας, την προστασία της ηθικής, της υπόληψης ή των δικαιωµάτων τρίτων κ.λπ. και ότι, εφόσον αποδεικνύεται η συνδροµή των πιο πάνω προϋποθέσεων, οι κρατικές ενέργειες µε τις οποίες εισάγονται οι σχετικοί περιορισµοί είναι δυνατόν να θεωρηθούν δικαιολογηµένες .

Στο δεύτερο Κεφάλαιο του Προσθέτου Πρωτοκόλλου αναφέρονται τα µέτρα που πρέπει να ληφθούν στο εσωτερικό δίκαιο των Συµβαλλόµενων Μερών και οι πράξεις που τιµωρούνται, δηλαδή η διάδοση υλικού ρατσιστικής και ξενοφοβικής φύσης, µέσω συστήµατος υπολογιστή (άρθρο 3), η απειλή και η προσβολή µε ρατσιστικό και ξενοφοβικό περιεχόµενο (άρθρα 4 και 5, αντίστοιχα), η άρνηση, η υποβάθµιση της σηµασίας, η έγκριση ή δικαιολόγηση της γενοκτονίας ή των εγκληµάτων κατά της Ανθρωπότητας (άρθρο 6), ενώ µε το άρθρο 7 του Πρωτοκόλλου αντιµετωπίζεται η συνέργεια και η ηθική αυτουργία στην τέλεση τέτοιου είδους πράξεων.

Οι αξιόποινες αυτές πράξεις ρατσιστικής και ξενοφοβικής φύσης πρέπει να τελούνται «χωρίς δικαίωµα» και από πρόθεση. Συνεπώς οι προβλεπόµενοι από τις διατάξεις του Προσθέτου Πρωτοκόλλου, περιορισµοί στην ελευθερία έκφρασης των ατόµων, σε ό,τι αφορά τη διάδοση ιδεών και πληροφοριών ρατσιστικής και ξενοφοβικής φύσης που βλάπτουν τα δικαιώµατα άλλων ατόµων είναι, εν όψει των προεκτεθέντων, συµβατοί τόσο µε την ΕΣΔΑ όσο και το Σύνταγµα και εφόσον διαπιστωθεί ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση έχουν τηρηθεί οι τασσόμενες από τη νοµολογία του Δικαστηρίου του Στρασβούργου προϋποθέσεις, οι σχετικοί περιορισµοί είναι νόµιµοι.”

Οι πολίτες του Αγρινίου και κυρίως οι νέοι ηλικιακά χρήστες του διαδικτύου που έχουν καλύτερη εικόνα και σχέση με το διαδίκτυο, εκλαμβάνουν τον «νόμο στο internet» και ως θετικό και ως αρνητικό, ανάλογα φυσικά με την χρήση και τους σκοπούς που έχει ο καθένας που θα έχει πρόσβαση και θα κληθεί να κρίνει τα σχόλια των χρηστών. Πολλοί είναι αυτοί που «βλέπουν» πίσω από αυτό, ακόμη και κρατικά σαιτ και blogs που θα έχουν ως σκοπό τον έλεγχο του διαδικτύου και την χειραγώγηση των χρηστών του. Στον αντίποδα, μερίδα των χρηστών του internet κρίνει αρνητικά το όλο εγχείρημα διότι πιστεύει πως το internet είναι ο μόνος «χώρος» ελεύθερης και αληθινής έκφρασης. Οι γνώμες ναι μεν διίστανται, αλλά όλοι όσοι μίλησαν στη «Σ» συμφώνησαν πως πρέπει να σταματήσει η εξαπάτηση των χρηστών που γίνεται σε ειδήσεις, σχόλια κλπ, αν και πλέον, όπως τονίζουν, όλοι οι χρήστες είναι γνώστες των αρνητικών σχολίων και «πηγών» με αποτέλεσμα να είναι στο χέρι τους να επιλέξουν τι θέλουν να κάνουν και σε ποιόν πρέπει να δώσουν μεγαλύτερη ώθηση και περισσότερα «πατήματα».

Ανδρέας
Ο Ανδρέας

Ο Ανδρέας επισήμανε ότι «θα υπάρχουν και θετικά και αρνητικά, αλλά ελπίζω μην φτάσουμε στο σημείο του Ερντογάν. Θα σταματήσουν τα ψεύτικά σχόλια, οι ψεύτικες ειδήσεις τα ψεύτικά σαιτ, αν γίνει έτσι όπως πρέπει να γίνει και με τον τρόπο που πρέπει να γίνει. Βέβαια, μεγάλο αρνητικό θα είναι ότι ίσως θα «πετάμε» κάποιες αλήθειες ή δεν θα επιτρέπουν να πάρουν έκταση κάποιες ειδήσεις. Βέβαια, πιστεύω πως δεν θα σταματήσουν εύκολα τα συκοφαντικά σχόλια ή τα ομοφοβικά, διότι, όπως έχει συμβεί εξάλλου, «βγαίνει» ένας «τρώει» τις μηνύσεις κ.λ.π. και οι υπόλοιποι που ακολουθούν είναι ανενόχλητοι και συνεχίζουν. Συνεπώς, θα μπορείς να βρίζεις άνετα. Επίσης, ένα άλλο φλέγον και μεγάλο ζήτημα είναι αυτό της έκφρασης της γνώμης. Ελπίζω να μην γίνει όπως έπαθα εγώ με την σελίδα του Αλέξη Τσίπρα που εξέφρασα ευπρεπώς και κόσμια το παράπονό μου και επειδή ζήτησα μια απάντηση με «μπλόκαραν».

Σωκαράτης
Ο Σωκράτης

Ο Σωκράτης τόνισε πως «η τηλεόραση έχει λογοκριθεί αρκετά και το internet πλέον είναι ελεύθερο και θα πρέπει να παραμείνει ως έχει για να μπορεί ο καθένας να εκφράζει την γνώμη του με σεβασμό, εννοείτε προς όλους τους συνανθρώπους μας και όλες τις απόψεις, ώστε να επιτυγχάνεται η πολυφωνία και Δημοκρατία».

Κων/νος Χονδρός