Ο Ενιαίος ασφαλιστικός φορέας απειλεί τα αποθεματικά των ταμείων

Κανένα έλεγχο πάνω στις εισπράξεις τους από εισφορές αλλά και άλλους πόρους δεν πρόκειται να έχουν τα σημερινά ταμεία κύριας ασφάλισης από την 1.1.2017, οπότε βάσει του νόμου Κατρούγκαλου πρέπει να υπαχθούν στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ).

Το Υπουργείο Εργασίας, έχει ήδη συστήσει μία επιτελική ομάδα για την προετοιμασία της ενοποίησης όλων των ταμείων κύριας ασφάλισης (ΙΚΑ, ΟΑΕΕ, ΟΓΑ, ΕΤΑΑ, ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, ΝΑΤ) σε ένα νέο Υπερ -Ταμείο σε πέντε μήνες από σήμερα και προωθεί τη δημιουργία μίας κοινής «δεξαμενής» εσόδων, στην οποία κατά βάση θα συγκεντρώνονται τα έσοδα των ασφαλιστικών ταμείων από ασφαλιστικές εισφορές, χωρίς να υπάρχει ούτε καν αυτοτελής καταγραφή του ταμείου από το οποίο προέρχονται.

Στελέχη ασφαλιστικών ταμείων αναφέρουν στο Capital.gr πως το ίδιο αναμένεται να γίνει και με τα έσοδα από άλλες πηγές, όπως πρόσοδοι περιουσίας, απόδοση κεφαλαίων και αποθεματικών .

Πληροφορίες του Capital.gr αναφέρουν πως από την επιτελική ομάδα του Υπ. Εργασίας που οργανώνει την ένταξη όλων των ταμείων κύριας ασφάλισης στον ΕΦΚΑ στις 1.1.2017 έχουν ειδοποιηθεί όλοι οι γενικοί οικονομικές διευθυντές των ταμείων προκειμένου να καταθέσουν τις προβλέψεις τους για έσοδα από εισφορές και άλλους πόρους (πχ πρόσοδοι περιουσίας, απόδοση κεφαλαίων και αποθεματικών). Το πρώτο προσχέδιο του προϋπολογισμού του κυοφορούμενο Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης αναμένεται να είναι έτοιμο γύρω στα τέλη Αυγούστου -αρχές Σεπτεμβρίου. Ο προϋπολογισμός του ΕΦΚΑ, ο οποίος στηρίζεται στα έσοδα από εισφορές ύψους 15-16 δισ. ευρώ σε ετήσια βάση θα αποτελέσει το 2ο μεγαλύτερο «κορβανά» του προϋπολογισμού της γενικής κυβέρνησης μετά από εκείνο που συστήνεται από τα φορολογικά έσοδα τα οποία συγκεντρώνουν οι ΔΟΥ.

Αυτό έχει ήδη δημιουργήσει αντιδράσεις στις τάξεις των ασφαλισμένων σε ταμεία που επιβιώνουν μόνο με τις εισφορές των ασφαλισμένων τους (δηλαδή χωρίς κρατική χρηματοδότηση) και έχουν σχετικά μεγάλο ύψος καταθέσεων σε συστημικές τράπεζες όπως το ΕΤΑΑ (σ.σ. το ασφαλιστικό ταμείο των μηχανικών, γιατρών, δικηγόρων) αλλά και στο ΕΤΑΤ (σ.σ. το ταμείο των τραπεζοϋπαλλήλων και εργαζομένων σε πρώην ΔΕΚΟ ).

Εκείνο το οποίο επισημαίνουν ειδικοί της κοινωνικής ασφάλισης είναι πως θα κληθούν ασφαλιστικά ταμεία χωρίς ελλείμματα, σχετικά υψηλές καταθέσεις σε συστημικές τράπεζες αλλά και σημαντική περιουσία να κλείσουν τις τεράστιες «τρύπες» τις οποίες έχουν στους προϋπολογισμούς το ΙΚΑ, ο ΟΑΕΕ αλλά και ο ΟΓΑ (ο οποίος αν και έχει ασφαλισμένους από τον ιδιωτικό τομέα καλύπτει το 90% των εσόδων από την κρατική επιχορήγηση προκειμένου να καταβάλλει κάθε μήνα συντάξεις).

Η διαδικασία της χρήσης κάθε ρευστού διαθέσιμου, αλλά και αποθεματικού κάποιων ταμείων προκειμένου να υποστηριχθεί η εκπλήρωση των υποχρεώσεων και άλλων ταμείων θα έλθει να «κάτσει» πάνω από την υποχρεωτική μεταφορά κάθε πλεονάζοντος κεφαλαίου των ασφαλιστικών οργανισμών (όπως και κάθε δημοσίου οργανισμού) στην Τράπεζα της Ελλάδας, η οποία ισχύει από τον Απρίλιο του 2015. Στόχος αυτού του by pass ήταν και εξακολουθεί να είναι σύναψη ρέπος μεταξύ του Δημοσίου και των …οργανισμών του προκειμένου να καλύπτονται όλες οι χρηματοδοτικές ανάγκες του Δημοσίου. Πληροφορίες του Capital.gr αναφέρουν εδώ και 15 μήνες, ότι έχουν μεταφερθεί από συστημικές τράπεζες στην ΤτΕ ρευστά διαθέσιμα των ταμείων που φτάνουν το 1 δισ. ευρώ (ή το 40% των ρευστών διαθεσίμων που είναι κατατεθειμένα σε συστημικές τράπεζες).