Το Διαύγεια στην Δυτική Ελλάδα – Στο… «γενικό» ο Δήμος Ναυπακτίας, στο…πουθενά ο Δήμος Πατρέων

Το Διαύγεια αποτελεί αναμφισβήτητα την μεγαλύτερη μεταρρύθμιση των τελευταίων ετών. Είναι ουσιαστικά ο τρόπος να ελέγχουν με απλό τρόπο οι πολίτες τις δαπάνες δημοσίου χρήματος.

To Πρόγραμμα Δι@ύγεια (νόμος 3861/2010) στοχεύει στην επίτευξη της μέγιστης δυνατής δημοσιότητας της κυβερνητικής πολιτικής και της διοικητικής δραστηριότητας, τη διασφάλιση της διαφάνειας και την εμπέδωση της υπευθυνότητας και της λογοδοσίας από την πλευρά των φορέων άσκησης της δημόσιας εξουσίας.

Από τον Οκτώβριο 2010 αναρτώνται σε ένα σημείο στο διαδίκτυο όλες οι αποφάσεις πράξεων των κυβερνητικών και διοικητικών οργάνων, λαμβάνοντας ειδική μέριμνα για τις πράξεις που αφορούν στην εθνική άμυνα και τα ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα.

Σήμερα, όπως αναφέρει το npress.gr, στο πρόγραμμα Διαύγεια είναι ενταγμένοι 3.660 φορείς του στενού και ευρύτερου δημόσιου τομέα και των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α και Β βαθμού, ενώ έχουν αναρτηθεί περισσότερες από 11.500.000 πράξεις

Στο πλαίσιο αυτό, κάθε δημόσια αρχή που διαθέτει ιστοσελίδα στο διαδίκτυο, θα πρέπει να έχει και σχετικό λινκ που να οδηγεί στις δικές της αποφάσεις.

Στην έρευνά του npress.gr, στις ιστοσελίδες των δήμων της Δυτικής Ελλάδας διαπιστώσαμε πως οι Δήμοι Αγρινίου, Μεσολογγίου αλλά και η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, είναι απόλυτα τυπικοί έχοντας σχετικό λινκ που οδηγεί στις αποφάσεις τους.

Αντίθετα, στο Δήμο Ναυπακτίας, η κατάσταση είναι λίγο περίπλοκη. Το σχετικό λινκ που υπάρχει, οδηγεί, όχι στις αποφάσεις του δήμου Ναυπακτίας αλλά…στην κεντρική σελίδα του Διαύγεια. Για το γεγονός έχουμε ενημερώσει εδώ και μήνες ανθρώπους της δημοτικής αρχής, αλλά δεν φαίνεται να έχει αλλάξει κάτι.

Στο Δήμο Πατρέων βέβαια, το Διαύγεια εχει πλήρως «καταργηθεί»! Δυστυχώς δεν βρήκαμε σχετικό λινκ που να οδηγεί στο Διαύγεια στην ιστοσελίδα του δήμου.