Με πλαστό διδακτορικό Ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών ανέβαινε βαθμολογικά και μισθολογικά δημόσια υπάλληλος

Παράνομη έκδοση βεβαιώσεων για καταπατημένες δασικές εκτάσεις, χρήση πλαστού διδακτορικού Ιατρικής από δημόσιο υπάλληλο για βαθμολογική και μισθολογική ανέλιξη, χατζάρες και καλάσνικοφ το… χόμπι εκπαιδευτικού και περιπτώσεις οικονομικών ατασθαλιών είναι ορισμένα μόνο από τα περιστατικά που εντόπισαν το 2015 οι επιθεωρητές ελεγκτές Δημόσιας Διοίκησης.

Ωστόσο, οι υποθέσεις διαφθοράς στη δημόσια διοίκηση εμφανίζονται μειωμένες σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές, την ίδια ώρα που αυξάνονται οι περιπτώσεις που αφορούν ελέγχους εποπτευόμενων ιδιωτικών φορέων του Δημοσίου. Αυτό προκύπτει από τα στοιχεία της ετήσιας έκθεσης της Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης (ΓΕΔΔ) για το έτος 2015. Είναι χαρακτηριστικό ότι στην έκθεση επισημαίνεται ότι «οι δήμοι απασχόλησαν λιγότερο τον ΓΕΔΔ το 2015».

Παράλληλα η ελεγκτική αρχή εξηγεί γιατί παρατηρείται αύξηση του ποσοστού των υποθέσεων που αφορούσαν ελέγχους εποπτευόμενων ιδιωτικών φορέων (296 υποθέσεις).

Όπως επισημαίνεται στην έκθεση, «οφείλεται πιθανώς στην αυξανόμενη τάση της νομοθεσίας για ανάθεση άσκησης δημόσιας εξουσίας σε ιδιωτικούς φορείς και στην παρεπόμενη ανάγκη επαρκούς εποπτείας των τελευταίων από τις εντεταλμένες προς τούτο δημόσιες υπηρεσίες».

Για το έτος 2015 οι υποθέσεις που έλεγξε ο ΓΕΔΔ έφτασαν τις 1388, με τις υποθέσεις οικονομικής διαχείρισης να αποτελούν και πάλι τη βασική κατηγορία. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι θεματικές κατηγορίες επί του συνόλου των 1.388 υποθέσεων το 2015 (1.570 το 2014) αφορούν σε:

– άδειες καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος: 37 (54 το 2014)

– ασφαλιστικά ταμεία: 18 (21 το 2014)

– δημόσια έργα: 38 (75 το 2014)

– εκπαιδευτικά: 18 (27 το 2014)

– λοιπές άδειες λειτουργίας: 22 (29 το 2014)

– μεταφορές / Επικοινωνίες: 31 (42)

– οικονομική διαχείριση / έλεγχος: 504 (426)

– παραβίαση διοικητικών διαδικασιών: 146 (211)

– περιβάλλον: 49 (49)

– πολεοδομικά: 103 (152)

– προμήθειες: 38 (29)

– Υγεία – πρόνοια / δημόσια Υγεία: 179 (162)

– υγιεινή / ασφάλεια εργαζομένων: 9 (6)

– άλλη κατηγορία: 196 (282)

Κατά το 2015, από τις 1.718 πειθαρχικές αποφάσεις που του κοινοποιήθηκαν στο πλαίσιο της δικαιοδοσίας του για την άσκηση ένδικων μέσων κατά αποφάσεων πειθαρχικών οργάνων, ο ΓΕΔΔ άσκησε 116 ενστάσεις κατά αποφάσεων συλλογικών ή μονομελών πειθαρχικών οργάνων. Οι λόγοι που επέβαλαν την άσκηση ένστασης κατά των αποφάσεων αυτών είναι κυρίως:

– Η επιβολή υπερβολικά επιεικών ποινών σε σχέση με τη βαρύτητα των πειθαρχικών παραπτωμάτων.

– Η εσφαλμένη και πλημμελής εκτίμηση αποδεικτικών στοιχείων ή η κακή εκτίμηση των πραγματικών περιστατικών, όπως αυτά προκύπτουν από ένορκες διοικητικές εξετάσεις και πορίσματα ή εκθέσεις επιθεώρησης και ελέγχου των σωμάτων και υπηρεσιών επιθεώρησης και ελέγχου, με τα οποία διαπιστώνεται η τέλεση πειθαρχικών παραπτωμάτων και προτείνεται ο πειθαρχικός έλεγχος υπαλλήλων για πράξεις ή παραλείψεις τους ως εμπλεκόμενων στις εν λόγω υποθέσεις.

– Η ανεπαρκής, πλημμελής ή εσφαλμένη αιτιολογία, η μη νόμιμη αιτιολογία ή η παντελής έλλειψη αιτιολογίας των πειθαρχικών αποφάσεων σε αντίθεση με όσα οι κείμενες διατάξεις, η πάγια νομολογία του ΣτΕ και των διοικητικών δικαστηρίων, αλλά και οι θεμελιώδεις αρχές του διοικητικού δικαίου επιτάσσουν.

– Η εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή του νόμου κατά την υπαγωγή στον νόμο των πραγματικών περιστατικών, όπως αυτά προκύπτουν από τα στοιχεία του πειθαρχικού φακέλου.

Παράνομες βεβαιώσεις για καταπατημένες δασικές εκτάσεις

Ενδεικτική η περίπτωση ένστασης κατά απόφασης του Β΄ Κοινού Πειθαρχικού Συμβουλίου του υπουργείου Οικονομικών με την οποία επιβλήθηκε η ποινή της προσωρινής παύσης τριών μηνών με πλήρη στέρηση αποδοχών στην υπάλληλο της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας.

Όπως προκύπτει από την έκθεση της ΕΔΕ που διενήργησαν οικονομικοί επιθεωρητές σχετικά με μη νόμιμη καταβολή αποζημίωσης σε ιδιώτες λόγω αναγκαστικής απαλλοτρίωσης, η υπάλληλος προέβη στην έκδοση βεβαίωσης προβολής ή μη δικαιωμάτων του Δημοσίου για επίδικη δασική έκταση.

Ειδικότερα η υπάλληλος εξέδωσε βεβαίωση κατόπιν αίτησης των φερόμενων ως δικαιούχων επίδικης έκτασης προκειμένου να προσκομισθεί και να χρησιμοποιηθεί σε δικαστήριο για την αναγνώρισή τους ως δικαιούχων αποζημίωσης επί ακινήτου που κηρύχθηκε αναγκαστικά απαλλοτριωτέο.

Τελικά με απόφαση του αρμοδίου Μονομελούς Πρωτοδικείου πέτυχαν την αναγνώρισή τους ως δικαιούχων αποζημίωσης και εισέπραξαν το ποσό των 798.291,40 ευρώ. Ωστόσο η εγκαλούμενη υπάλληλος εξέδωσε την ανωτέρω βεβαίωση αν και υπήρχε πράξη χαρακτηρισμού του Δασαρχείου που περιλάμβανε το επίδικο ακίνητο σε δασική έκταση και ήδη από το 1981 είχε εκδοθεί από το ίδιο Δασαρχείο πρωτόκολλο διοικητικής αποβολής σε βάρος του ενός από τους δικαιούχους για παράνομη κατάληψη δημόσιας δασικής έκτασης.

Χατζάρες και καλάσνικοφ οι… αδυναμίες εκπαιδευτικού

Ένσταση έγινε και κατά απόφασης του Πρωτοβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με την οποία απαλλάσσει των κατηγοριών εκπαιδευτικό δημοτικού σχολείου.

Ο εγκαλούμενος υπάλληλος παραπέμφθηκε από τον προϊστάμενο Διεύθυνσης Εκπαίδευσης στο Πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το πειθαρχικό αδίκημα της αναξιοπρεπούς ή ανάρμοστης ή ανάξιας για υπάλληλο συμπεριφοράς εντός ή εκτός υπηρεσίας, όπως ορίζεται στο εδάφιο ε΄ της παρ. 1 του άρθρου 107 του ν. 4057/2012.

Ειδικότερα, όπως επισημαίνεται στην έκθεση ΓΕΔΔ του 2015, «κατόπιν πληροφοριών που περιήλθαν στο τμήμα Ασφάλειας Φλώρινας και νομότυπης έρευνας βρέθηκαν στην οικία του εγκαλουμένου εκπαιδευτικού τα κάτωθι όπλα: α) τυφέκιο τύπου Kalashnikov με πτυσσόμενο κοντάκιο και αορτήρα και μια γεμιστήρα κινεζικής προέλευσης, β) ένα περίστροφο με μεγάλο αριθμό φυσιγγίων, γ) μια καραμπίνα με κομμένη κάννη, δ) μια ξιφολόγχη από τυφέκιο G3A3 με μήκος λάμας 16 εκατοστών και τη θήκη της, ε) μια χατζάρα με μήκος λάμας 50 εκατοστών, στ) δύο τόξα με εννέα βέλη και ζ) μια βαλλίστρα με ενσωματωμένη διόπτρα και τρία βέλη. Ο εγκαλούμενος υπάλληλος δεν διέθετε την απαιτούμενη κατά το νόμο άδεια για τα παραπάνω όπλα».

Ασκήθηκε σε βάρος του υπαλλήλου ποινική δίωξη από την αρμόδια εισαγγελέα Πρωτοδικών για τις πράξεις της οπλοκατοχής και οπλοχρησίας. Όμως, το Πειθαρχικό Συμβούλιο τον απάλλαξε κατά πλειοψηφία -μειοψηφούσης της Προέδρου του Συμβουλίου, η οποία πρότεινε την ενοχή του εγκαλουμένου εκπαιδευτικού- αποδεχόμενο ότι η χρήση των ως άνω όπλων προήλθε από την «έντονη επιθυμία ενασχόλησής του με κοινωνικές και αθλητικές δράσεις».

Πλαστό διδακτορικό Ιατρικής

Εντοπίστηκε υπάλληλος η οποία υπέβαλε στην Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης -στο πλαίσιο της αξιολόγησης υποψηφίων εκπαιδευτικών για τοποθέτηση υπευθύνων Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΣΕΠ-ΚΕΣΥΠ)- πλαστό διδακτορικό δίπλωμα του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Πατρών. Σκοπός της, όπως επισημαίνεται στην έκθεση, ήταν «να παραπλανήσει με τη χρήση του τη Διοίκηση προκειμένου να ανέλθει βαθμολογικά και μισθολογικά».

Αυτά διαπιστώθηκαν στο πλαίσιο του διενεργούμενου ελέγχου νομιμότητας πτυχίων και πιστοποιητικών. Η χρήση του πλαστού διδακτορικού διπλώματος είχε αποτέλεσμα αφενός να λαμβάνει από το έτος 2005 έως και την εφαρμογή του νέου ενιαίου μισθολογίου – βαθμολογίου επίδομα διδακτορικού τίτλου και αφετέρου να καταταχθεί το 2011 στο βαθμό Γ΄ με μισθολογικό κλιμάκιο 1, αφού της αναγνωρίσθηκαν έξι έτη υπηρεσίας λόγω κατοχής διδακτορικού τίτλου σύμφωνα με το ισχύον νέο ενιαίο μισθολόγιο – βαθμολόγιο.

Επιπλέον η εγκαλούμενη έκανε εκ νέου, το 2012, χρήση του πλαστού εγγράφου όταν το κατάθεσε στην Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης προκειμένου να λάβει επιπλέον μοριοδότηση για την κατάληψη θέσης ΣΕΠ στο ΚΕΣΥΠ.

Καμπάνα σε προϊστάμενο Εφορίας

Προϊστάμενος του τμήματος εσόδων ΔΟΥ χορήγησε αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας για χρέη προς το Δημόσιο κατόπιν σχετικής αίτησης της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας (ΕΠΟ) χωρίς να πληρούνται οι κατά νόμο όροι έκδοσης αυτού.

Συγκεκριμένα, ο πειθαρχικώς διωκόμενος υπάλληλος, όπως προέκυψε από τη διενεργηθείσα πορισματική έκθεση ΕΔΕ, χορήγησε το έγγραφο αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας για χρέη προς το Δημόσιο, μηνιαίας ισχύος, μετά από σχετική αίτηση της ΕΠΟ για είσπραξη χρημάτων ποσού 1.434.100 ευρώ από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Η αίτηση παρελήφθη από τον υπάλληλο και εκδότη του Τμήματος Εσόδων, ο οποίος συμπλήρωσε στη δεύτερη σελίδα της αίτησης αναλυτικά τις οφειλές οι οποίες εμφανίζονταν τη συγκεκριμένη στιγμή. Στη συνέχεια εκδόθηκε το αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας και υπεγράφη από τον εγκαλούμενο υπάλληλο χωρίς παρακράτηση, παρόλο που γνώριζε το υπόλοιπο της ρυθμισμένης και ληξιπρόθεσμης οφειλής της ΕΠΟ.

Επιπλέον, ο εγκαλούμενος υπάλληλος όφειλε να εξετάσει αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις συμψηφισμού, εφόσον αιτία χορήγησής του εν λόγω αποδεικτικού ήταν η είσπραξη χρημάτων από φορέα της Κεντρικής Κυβέρνησης, το δε ποσοστό που έπρεπε να παρακρατηθεί ήταν 454.407,50 ευρώ, ήτοι «το 100% επί της είσπραξης και μέχρι του ύψους της βεβαιωμένης οφειλής» σύμφωνα με το άρθρο 83 του ΚΕΔΕ.

Οι εργολαβίες και τα σκάνδαλα στον ΟΛΠ

Την τιμητική του έχει και ο ΟΛΠ στη φετινή έκθεση της Γενικής Επιθεωρήτριας Δημόσιας Διοίκησης Μαρίας Παπασπύρου με αφορμή εργολαβίες που προώθησαν προηγούμενες διοικήσεις του οργανισμού, κατά τα τελευταία δεκαπέντε χρόνια.

Οι ελεγκτές επικεντρώθηκαν σε συγκεκριμένες καταγγελίες που αφορούσαν την ανακατασκευή προεντεταγµένης τριώροφης αποθήκης του OΛΠ στον Λιµένα Ηρακλέους, την κατασκευή νέου κρηπιδότοιχου εξυπηρέτησης κρουαζιερόπλοιων στην Περιοχή Αγίου Νικολάου, την κατασκευή του κτιρίου διοίκησης στην προβλήτα Ι του σταθμού εμπορευματοκιβωτίων και σειρά από μικρά έργα κατά την προηγούμενη δεκαετία.

Για το θέμα της ανακατασκευής της τριώροφης αποθήκης προέκυψε που οι διοικήσεις του OΛΠ, την περίοδο 2000 – 2009 «διαχειρίστηκαν το θέμα των ζημιών που υπέστη το κτίριο των αποθηκών Γ8-9-10 (από το σεισμό του Σεπτεμβρίου 1999) µε µία ατέρμονα εναλλαγή προορισμού του κτιρίου».

Συγκεκριµένα η αρχική µελέτη ενίσχυσης του κτιρίου µετετράπη στην πορεία σε µελέτη κατεδάφισης και µε διατιθέµενη πλέον προµελέτη κατεδάφισης δηµοπρατήθηκε στη συνέχεια η ενίσχυση του κτιρίου χωρίς προσδιορισµένο εκτελεστέο αντικείµενο (παρά µόνο µε το κείµενο πραγµατογνωµοσύνης). Στη συνέχεια η εγκατεστηµένη εργολαβία ενίσχυσης του κτιρίου µετετράπη και πάλι σε εργολαβία κατεδάφισης του κτιρίου ενώ, προστέθηκε αυθαίρετα και παράνοµα πλήθος άλλων αντικειµένων άσχετων µε το συµβατικό, δηλαδή παραβιάστηκαν κατ’ επανάληψη θεµελιώδεις διατάξεις για την ανάθεση και εκτέλεση δηµοσίων συµβάσεων και στο στάδιο της εκπόνησης της µελέτης και στο στάδιο της εκτέλεσης του έργου.

Από τον έλεγχο προέκυψε πως «ειδικά κατά την φάση εκτέλεσης του έργου της κατεδάφισης (η οποία δεν δηµοπρατήθηκε ποτέ µε ανταγωνιστικούς όρους) αλλά και των άλλων έργων που προσαρτήθηκαν στο συµβατικό αντικείµενο, διαπιστώθηκαν υπερτιµολογήσεις και διπλοπληρωµές (µέσω των νέων τιµών που καταρτίστηκαν) καθώς και υπερπιστοποιήσεις µεγάλης κλίµακας κατά την επιµέτρηση των εργασιών µε συνέπεια να προκληθούν πολλαπλές ζηµίες στον OΛΠ συνολικού ύψους τουλάχιστον 1.938.425 ευρώ δηλαδή ποσοστό 49% της συνολικής δαπάνης του έργου (3.955.132 ευρώ)».

Για το νέο κρηπιδότοιχο εξυπηρέτησης κρουαζιεροπλοίων επισημαίνεται πως το «έργο δηµοπρατήθηκε προκειµένου να κατασκευασθεί άµεσα (εντός επτά µηνών)», αλλά «αρχικά η ανεπάρκεια των συµβατικών δεδοµένων και η καθυστέρηση παράδοσης του πεδίου εργασίας στον ανάδοχο και στη συνέχεια η αδικαιολόγητη ανοχή των αρµοδίων οργάνων του έργου στην αντισυµβατική αδράνειά του, χωρίς την επιβολή των προβλεπόµενων κυρώσεων και τελικά η αδικαιολόγητη διάλυση της σύµβασης µε καταβολή αποζηµίωσης στον ανάδοχο αντί της έκπτωσής του, επέτρεψαν σήµερα (σ.σ. το περασμένο καλοκαίρι), πέντε χρόνια µετά την έναρξή του έργου (17/12/2010), το έργο να παραµένει ανεκτέλεστο κατά 60% περίπου, να έχει υποστεί ζηµία ύψους 296.375,56 ευρώ και να είναι εκτεθειµένο στον κίνδυνο απένταξής του από το πρόγραµµα συγχρηµατοδότησης του ΕΣΠΑ, µε ενδεχόµενη ζηµία, την απώλεια του συνόλου της κοινοτικής συνδροµής ύψους 2.945.739,14 ευρώ».

Για την κατασκευή Κτιρίου ∆ιοίκησης στην Προβλήτα Ι του σταθµού εμπορευματοκιβωτίων (Container Terminal), που παραμένει υπό τη διαχείριση του OΛΠ, επισημαίνεται πως ενώ η τότε διοίκηση του ΟΛΠ προγραμμάτισε «ένα βιοκλιµατικό κτίριο, προκειµένου να µην επιβαρυνθεί περαιτέρω η περιοχή αυτή (ΣΕΜΠΟ) µε την κατασκευή ενός ενεργοβόρου κτιρίου διοίκησης, αλλά στο τέλος κατασκεύασαν ένα «ενεργειακά συµβατικό κτίριο»!

Ηγουμενίτσα: Διπλές συμβάσεις για τον ίδιο εργολάβο

Ο ΓΕ∆∆, µετά από καταγγελία, ήλεγξε το θέµα των συµβάσεων καθαριότητας των χώρων ευθύνης του Οργανισµού Λιµένα Ηγουµενίτσας κατά το χρονικό διάστηµα από τα µέσα του 2013 µέχρι τα µέσα του 2015.

Από την µελέτη των συγκεντρωθέντων στοιχείων προέκυψε ότι ο Οργανισµός µε µη σύννοµες πράξεις του (µη σύννοµη παράταση συµβάσεων) και παραλείψεις του (παράληψη αιτήµατος παράτασης ισχύος των προσφορών προκειµένου να είναι δυνατή η ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας) έφθασε στο σηµείο να έχει ταυτόχρονα ο ίδιος ανάδοχος δύο συµβάσεις για την παροχή των ίδιων υπηρεσιών καθαριότητας και το ύψος της ζηµίας να δύναται να ανέλθει κατ’ εκτίµηση στο ποσό των 150.000€.

Τα στοιχεία εστάλησαν στον Οργανισµό Λιµένα Ηγουµενίτσας για την ενεργοποίηση της πειθαρχικής διαδικασίας κατά των εµπλεκοµένων υπαλλήλων και στην αρµόδια Εισαγγελική Αρχή.

Δωρεάν μετακινήσεις με πούλμαν σε… παραλίες

Από διερεύνηση καταγγελίας προέκυψε ότι η ΟΣΥ ΑΕ (Οδικές Συγκοινωνίες), µε έγκριση του Προέδρου και ∆/ντος Συµβούλου της, διέθετε πέντε λεωφορεία ηµερησίως από 1/7/2015 έως 7/9/2015, µε 5ωρη απασχόληση εκάστου, για τη µεταφορά εργαζοµένων της εταιρείας σε παραλίες της Αττικής (Άγιοι Θεόδωροι, Λαγονήσι και Σχοινιάς) για θαλάσσια µπάνια.

Όπως προέκυπτε από το αίτηµα του Σωµατείου, οι οδηγοί διατίθεντο από αυτό, δεν αναφερόταν ωστόσο ποιος επιβαρύνεται µε τα καύσιµα.

Εικονικά τιμολόγια για έργο… φάντασμα

Μετά από καταγγελία ότι ο Πειραϊκός Σύνδεσµος εισέπραξε επιχορήγηση ύψους 1.027.146€ για την αποκατάσταση του διατηρητέου κτιρίου ιδιοκτησίας του, επί των οδών Αλκιβιάδου 156 και Καραΐσκου 153, χωρίς ποτέ να γίνει η εν λόγω αποκατάσταση, όπως τεκµαίρεται και από τη σηµερινή εικόνα του κτιρίου, ο Γενικός Επιθεωρητής ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης διερεύνησε το θέµα.

Από τη αναλυτική µελέτη των σχετικών φακέλων προέκυψε συµπερασµατικά ότι για το έργο της αποκατάστασης του διατηρητέου κτιρίου επί των οδών Αλκιβιάδου 156 και Καραΐσκου 153, το οποίο ουδέποτε πραγµατοποιήθηκε, εκδόθηκαν από την εταιρεία που ανέλαβε το έργο εικονικά τιµολόγια αξίας 739.466,22€ και εκταµιεύτηκε από το Ειδικό Ταµείο Εφαρµογής Ρυθµιστικών και Πολεοδοµικών Σχεδίων (ΕΤΕΡΠΣ) ποσό 716.060,19€ για την εξόφληση των εν λόγω τιµολογίων. Η υπόθεση, η οποία λόγω του ύψους του εκταµιευθέντος ποσού ήταν κακουργηµατικού χαρακτήρα, εστάλη στην αρµόδια εισαγγελική Αρχή για απόδοση ενδεχοµένων ποινικών ευθυνών, ενώ παράλληλα ζητήθηκε από το Πράσινο Ταµείο (διάδοχο σχήµα του ΕΤΕΡΠΣ) να δροµολογηθούν οι νόµιµες διαδικασίες καταλογισµού.

Ο κτηνίατρος που έγινε… παθολόγος και τα vip δωμάτια

Από τον έλεγχο της Υπηρεσίας διαπιστώθηκε ότι εξωτερική -ως προς το δηµόσιο µαιευτήριο- µαία και χωρίς ουδεµία συµβατική σχέση µε το νοσοκοµείο, σε συνεργασία µε το ∆/ντή Ιατρικής Υπηρεσίας και στο πλαίσιο διδακτορικής έρευνας-διατριβής, παρίστατο στην Αίθουσα Τοκετών και συµµετείχε ενεργά σε τοκετούς εκτελώντας ιατρικές πράξεις σε επιτόκους, κατά παράβαση των ορίων της χορηγηθείσας άδειας Επιστηµονικού Συµβουλίου του µαιευτηρίου.

Όλες οι ενέργειές της τελούσαν σε πλήρη γνώση του ∆/ντή Ιατρικής Υπηρεσίας, ενώ δεν ελήφθη η αναγκαία µέριµνα από αρµόδιους υπαλλήλους για τις επάλληλες έγγραφες αναφορές µαιών του δηµόσιου Μαιευτηρίου, που έκαναν λόγο για µη σύννοµη δραστηριοποίηση της εν λόγω µαίας. Η Έκθεση διαβιβάστηκε στα αρµόδια πειθαρχικά όργανα για αναζήτηση πειθαρχικών ευθυνών για τις παράνοµες ενέργειες και παραλείψεις που διαπιστώθηκαν.

Στο ίδιο νοσοκοµείο πραγµατοποιήθηκε έλεγχος αναφορικά µε τη νοµιµότητα συµπερίληψης συγκεκριµένου προσωπικού του Γ.Ν.Μαιευτηρίου «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ» σε Καταστάσεις Προγράµµατος εφηµεριών (ενεργών ή ετοιµότητας) και της συνακόλουθης νοµιµότητας της αποζηµίωσής τους, διεπίστωσε ότι: Χορηγήθηκε αποζηµίωση σε Βιολόγο και Χηµικό για τους οποίους δεν κατέστη δυνατή η στοιχειοθέτηση ύπαρξης έκτακτου λόγου που να δικαιολογεί την πραγµατοποίηση των ανωτέρω εφηµεριών (ετοιµότητας ή ενεργών). Βιολόγος Τµήµατος Εξωσωµατικής Γονιµοποίησης, για τον οποίο χορηγούντο εικονικά, προκειµένου να αποζηµιώνονται οι «άτακτες» ηµεροµηνίες κατά τις οποίες αναφέρθηκε ότι εισέρχεται στο Νοσοκοµείο ο Βιολόγος για ωοληψίες, εµβρυοµεταφορές κλπ.

Για… κτηνίατρο τοποθετηµένο στο παθολογικό Τµήµα δεν δικαιολογείται η τοποθέτηση Κτηνιάτρου στο Παθολογικό Τµήµα, αλλά ούτε και ενεργός εφηµερία πολλώ δε µάλλον για την ειδικότητα του Κτηνιάτρου στο συγκεκριµένο Τµήµα.

∆/ντρια παιδίατρος του Εξωτερικού Παιδιατρικού ιατρείου πραγµατοποιεί κάθε µήνα έντεκα εφηµερίες ετοιµότητας κατά κανόνα τις πρώτες ηµέρες έκαστου µήνα, χωρίς την ύπαρξη αντίστοιχου Κλινικού Τµήµατος, ενώ εκ της θέσης της ανωτέρω δεν δικαιολογείται η χορήγηση εφηµεριών.

Από τις ληφθείσες καταθέσεις της Ε∆Ε και τις εξηγήσεις που δόθηκαν δεν κατέστη δυνατή η στοιχειοθέτηση επειγουσών περιστάσεων που να δικαιολογούν την αναγκαιότητα χορήγησης εφηµεριών στους ανωτέρω αναφεροµένους ούτε οι παρασχεθείσες εξηγήσεις των αρµοδίων κρίθηκαν λυσιτελείς. Έγινε παραδεκτό στις καταθέσεις της Ε∆Ε ότι οι ενεργείς εφηµερίες χορηγούντο πλασµατικά, ως αντιστάθµισµα των γενόµενων περικοπών υπερωριακής αποζηµίωσης στο Επιστηµονικό Προσωπικό του Νοσοκοµείου. Κατά συνέπεια, εκ του γεγονότος ότι διαπιστώθηκε η χορήγηση πλασµατικών εφηµεριών στο ΓΝ Μαιευτήριο ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ τεκµαίρεται η ανορθολογική κατανοµή των αντίστοιχων πιστώσεων που αφορούν τις εφηµερίες.

Παράλληλα διερευνήθηκε το περιεχόµενο καταγγελίας, σύµφωνα µε την οποία, ο ∆ιοικητής του Μαιευτηρίου «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ» νοσηλευόταν παράνοµα σε δωµάτιο πτέρυγας αυτού. Από τον έλεγχο του ΓΕ∆∆ διαπιστώθηκε ότι ο εν ενεργεία ∆ιοικητής του δηµόσιου Μαιευτηρίου πράγµατι νοσηλευόταν και µάλιστα de facto, χωρίς την τήρηση των νοµίµων προϋποθέσεων περί εισαγωγής ασθενών. Η νοσηλεία έγινε για παθολογικά αίτια, κατά παράβαση των διατάξεων του Εσωτερικού Κανονισµού της εν λόγω κλινικής, σύµφωνα µε τις οποίες απαγορεύεται η νοσηλεία ανδρών, ενώ δεν είχε εκδοθεί η απαιτούµενη άδεια του ∆/ντή Ιατρικής Υπηρεσίας για δυνατότητα κατ’ εξαίρεση νοσηλείας του ∆ιοικητή.

Επιπλέον, διαπιστώθηκε ότι δεσμευτήκαν για τη νοσηλεία του τρία δωµάτια της πολυτελούς πτέρυγας του νοσοκοµείου που πέραν του ∆ιοικητού τα λοιπά δύο φιλοξενούσαν συγγενικά και φιλικά του πρόσωπα, ενώ σύµφωνα µε την Ε∆Ε αυτό έγινε κατ’ εντολή του ιδίου και άλλου ιατρού µαιευτήρα προς το αρµόδιο νοσηλευτικό προσωπικό. Κατά τη διάρκεια σύνταξης της Έκθεσης του ΓΕ∆∆, ο ∆ιοικητής κατέβαλε το κόστος των εργαστηριακών εξετάσεων που διενεργήθηκαν για λογαριασµό του σε άλλο όνοµα συνολικού ποσού 1.608,10 €. Η Έκθεση διαβιβάστηκε στα αρµόδια πειθαρχικά όργανα για αναζήτηση πειθαρχικών ευθυνών για τις παράνοµες ενέργειες και παραλείψεις που διαπιστώθηκαν, καθώς επίσης και στην αρµόδια Εισαγγελία για αναζήτηση ποινικών ευθυνών.

Έκανε ελέγχους στα… χαρτιά

Υπάλληλος παραπέμφθηκε αρμοδίως για τα πειθαρχικά αδικήματα α) της πλημμελούς άσκησης των υπηρεσιακών καθηκόντων, β) της έλλειψης του απαιτούμενου ζήλου περί την εκτέλεση της υπηρεσίας, γ) της αδιαφορίας για τη διαφύλαξη των συμφερόντων της Εταιρείας, όπως ορίζονται στο άρθρο 18 παρ. 1, 2 και 9 και στο άρθρο 26 παρ. 3 εδ. β΄, γ΄ και ζ΄ του Κανονισμού Κατάστασης Προσωπικού Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού.

Συγκεκριμένα, όπως προκύπτει από το πόρισμα της Επιτροπής Διοικητικής Ανάκρισης (ΕΔΕ), ο πειθαρχικώς διωκόμενος υπάλληλος, κατά τα έτη 2010, 2012 και 2013 ως επικεφαλής διμελούς συνεργείου διεξαγωγής ελέγχων των μετρητικών διατάξεων κέντρων διασκέδασης, αφενός δεν τήρησε τις αρμοδίως διδόμενες εντολές και οδηγίες της Εταιρείας (Οδηγός Διανομής Νο 56), που αφορούν στη διαδικασία ελέγχου μετρητικών διατάξεων μεγάλων καταναλωτών, αφετέρου δεν ενήργησε με τη δέουσα προσοχή και επιμέλεια κατά τον έλεγχο των παροχών και δεν διαπίστωσε τις επεμβάσεις στις αντίστοιχες μετρητικές διατάξεις των ως άνω παροχών, αν και προϋπήρχαν του ελέγχου που πραγματοποίησε και ήταν ορατές δια οπτικής επιθεώρησης των στοιχείων της μετρητικής διάταξης.

Προϊστάμενος του ΙΚΑ «κολλούσε» παράνομα ένσημα στους συγγενείς του

Άλλος πειθαρχικώς διωκόμενος υπάλληλος παραπέμφθηκε από τον Διοικητή ΙΚΑ– ΕΤΑΜ για τα πειθαρχικά αδικήματα : α) της αμέλειας καθώς και της ατελούς ή μη έγκαιρης εκπλήρωσης του καθήκοντος και β) της χαρακτηριστικώς αναξιοπρεπούς ή ανάρμοστης ή ανάξιας για υπάλληλο συμπεριφοράς εντός ή εκτός υπηρεσίας, τα οποία ορίζονται στο εδάφιο στ΄ της παρ. 1 του άρθρου 107 του ν.3528/2007 και στο εδάφιο δ΄ της παρ. 2 του άρθρου 109 του ν.3528/2007, όπως ισχύει.

Συγκεκριμένα, κατόπιν ελέγχου από τη Διεύθυνση Επιθεώρησης Υπηρεσιών Ασφάλισης διαπιστώθηκε ότι ο εγκαλούμενος υπάλληλος ως Προϊστάμενος του Τμήματος Εσόδων του Περιφερειακού Υποκαταστήματος από το 2005 προέβαινε σε εικονική ασφάλιση συγγενικών προσώπων υπαλλήλου καθώς και τρίτων σε οικοδομοτεχνικά έργα με σκοπό τη θεμελίωση δικαιωμάτων και παροχών από το ΙΚΑ–ΕΤΑΜ και τον ΟΑΕΔ.

Πλέον τούτου, ως προϊστάμενος εσόδων δεν άσκησε επανειλημμένως τον επιβαλλόμενο ουσιαστικό και τυπικό έλεγχο και τη δέουσα εποπτεία επί των ενεργειών υπαλλήλου του, ο οποίος εκμεταλλεύτηκε την απουσία ελέγχου, με αποτέλεσμα να παραλαμβάνει, συμπληρώνει και υπογράφει, χωρίς να διαθέτει τη σχετική εξουσιοδότηση.

Προϊσταμένη Τμήματος διέγραφε τα… χρέη του συζύγου της

Σε απολογία κλήθηκε και μία υπάλληλος Δήμου για το πειθαρχικό παράπτωμα της χρησιμοποίησης της δημοσιοϋπαλληλικής ιδιότητας ή πληροφοριών που κατείχε για εξυπηρέτησε ιδιωτικά συμφέροντα. Συγκεκριμένα η πειθαρχικώς διωκόμενη ως προϊσταμένη Τμήματος διέγραψε ποσό άνω των 2.000 ευρώ ως οφειλή για τέλη αποχέτευσης προς όφελος του συζύγου της.

Πατήστε εδώ για να δείτε ολόκληρη την έκθεση…