Έκθεση Γενικού Επιθεωρητή: Μείωση καταγγελιών για δήμους, αύξηση για ιδιωτικούς φορείς

Την πρωτιά, αν και με φθίνουσα πορεία, στις καταγγελίες στον Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης εξακολουθούν κατέχουν οι δήμοι. Αυτό, σύμφωνα με το aftodioikisi.gr, προκύπτει από την ετήσια έκθεση για τη Δημόσια Διοίκηση για το 2015, που παρέδωσε σήμερα στον πρωθυπουργό η Γενική Επιθεωρήτρια Δημόσιας Διοίκησης Μαρία Παπασπύρου. Συγκεκριμένα παραπάνω από από μία στις τέσσερις καταγγελίες (27%) αφορούν τους δήμους, το 21,3% Εποπτευόμενους Ιδιωτικούς Φορείς οι οποίοι παρουσιάζουν αύξηση και 15,3% τα ΝΠΔΔ. Ακολουθούν με 9,1% του συνόλου των καταγγελιών η Δημόσια Υπηρεσία και με 6,1% τα υπουργεία.

Συγκεκριμένα, για το έτος 2015 ο ΓΕ∆∆ προχώρησε στον έλεγχο 1388 υποθέσεων με τους δήμους αν και «απασχόλησαν λιγότερο τον ΓΕ∆∆ το 2015», να κρατούν τα πρωτεί, ενώ αυξήθηκε το ποσοστό των υποθέσεων που αφορούσαν σε ελέγχους εποπτευόµενων ιδιωτικών φορέων (296 υποθέσεις) «γεγονός που, όπως αναφέρεται στην έκθεση, πιθανώς οφείλεται στην αυξανόµενη τάση της νοµοθεσίας για ανάθεση άσκησης δηµόσιας εξουσίας σε ιδιωτικούς φορείς και στην παρεπόµενη ανάγκη επαρκούς εποπτείας των τελευταίων από τις εντεταλµένες προς τούτο δηµόσιες υπηρεσίες».

Όσον αφορά τη θεµατική κατανοµή των διερευνηθεισών υποθέσεων δεν υπάρχει σηµαντική διαφοροποίηση σε σχέση µε άλλες χρονιές µε τις υποθέσεις οικονοµικής διαχείρισης να αποτελούν και πάλι τη βασική κατηγορία (36.3% του συνόλου) και ακολουθούν με 14,1 άλλη κατηγορία, 12,9% Υγεία, 10,5% Παραβίασης Διοικητικών Διαδικασιών και 7,4% Πολεοδομικά.

Η γεωγραφική κατανοµή των υποθέσεων παραµένει σχεδόν ίδια µε την Περιφέρεια Αττικής να προηγείται κατά πολύ των υπολοίπων γεωγραφικών περιοχών λόγω της συγκέντρωσης της διοικητικής δραστηριότητας στην ευρύτερη περιοχή της πρωτεύουσας.

ΕΚΘΕΣΗ