Προσλήψεις Χειριστών Μηχανημάτων έργων στο Δήμο Αγρινίου

Ανακοινώνεται η πρόσληψη τεσσάρων (4) ατόμων, ειδικότητας Χειριστές Μηχανημάτων Έργου με σύμβαση δίμηνης διάρκειας, στην Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Αγρινίου.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ